مطالعات تطبیقی تجربه استرالیا در تامین مالی طرح ‌های عمرانی

مطالعات تطبیقی تجربه استرالیا در تامین مالی طرح ‌های عمرانی

http://www.bananews.ir/مرکز پژوهش های مجلس در چارچوب مطالعات تطبیقی خود، تجربه استرالیا را برای تامین منابع مالی طرح های عمرانی ، با شرایط کشورمان مورد مقایسه قرار داد.
به گزارش بنانیوز ؛ دفترمطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که استرالیا برای پیشرفت و ساماندهی امور زیرساخت ها انجام داده تاسیس نهاد زیرساخت استرالیا در سال ۲۰۰۸ است. این نهاد وظیفه ارائه مشاوره به دولت در امور زیرساختی را برعهده دارد. از جمله کارهایی که این نهاد تاکنون انجام داده تدوین برنامه استراتژیک بلندمدت برای امور زیرساختی است.

هدف این برنامه آماده سازی زیرساخت های کشور برای رشد اقتصادی ۵۰ سال آینده استرالیا عنوان شده است. مهم‌ترین پیشنهادهایی که به دولت شده عبارتند از:

۱- تاسیس صندوق واحد ملی برای امور زیرساختی

۲- حرکت از تامین مالی های دولتی به سمت روش های تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش

۳- فروش یا اجاره بلندمدت دارایی های زیرساختی دولت و سرمایه گذاری دوباره آنها در زیرساخت های جدید

۴- استفاده بیشتر از پروژه هایی که هزینه آنها را کاربران می پردازند و البته در این صورت باید در انتخاب پروژه ها نیز خود کاربران را شریک کرد

 

۵- ارتقای نظارت بر پروژه ها و کاهش هزینه زیرساخت های جدید

۶- همچنین این نهاد، سیاست مشارکت بخش خصوصی و عمومی را برای تامین مالی طرح های زیرساختی تصویب کرده

با قاعده گذاری و انجام هوشمندانه مشارکت بین بخش خصوصی و عمومی می توان از مشکلات تامین مالی و بودجه ای طرح های زیرساختی جلوگیری و از کیفیت انجام پروژه نیز اطمینان حاصل کرد.

به طور مثال برای ایجاد یک جاده، در حالت بسیار ساده دولت با بخش خصوصی قرارداد می بندد که آن را با هزینه خود بسازد و مسئولیت تعمیر و نگهداری آن نیز با استاندارد مشخصی بر عهده خود بخش خصوصی باشد. اما این بخش تامدت معینی عوارض جاده را دریافت می کند و در نهایت پس از اتمام مدت قرارداد نیز جاده را تحویل بخش دولتی می دهد.

این قاعده سبب می شود اولا هزینه های دولت کاهش یابد، ثانیا در این صورت بخش خصوصی جاده را در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت می سازد تا هم مدت زمان بیشتری برای کسب سود در اختیار داشته باشد و هم اینکه هزینه کمتری برای تغییرات صرف کند و همچنین از هزینه های اضافی پروژه های عمرانی و زیرساختی نیز جلوگیری می شود.

از دیگر کارهایی که این کشور برای بهبود امور زیرساختی انجام داده است فهرست، اولویت و زمان بندی طرح های زیرساختی استراتژیک در بلندمدت است. در این بخش مهترین نیازهای زیرساختی کشور توسط کارشناسان ، مشخص ، اولویت بندی و اعلام می شوند و تمرکز بودجه های عمرانی دولت و همچنین حمایت از بخش خصوصی با در نظر گرفتن این اولویت هاست.

به علاوه این کشور، وضعیت پروژه های مختلف را در حین انجام کار رصد و اعلام می کند. همچنین استرالیا طراحی را برای تسهیل پروژه های بزرگ و استراتژیک دارد که درآ ن با توجه به اولویت های کشور، چارچوبی برای حمایت از پروژه های اولویت دار قرار داده شده است تا انگیزه بخش خصوصی را برای مشارکت در این پروژه ها جلب کند.

در امور زیرساختی به دلیل هزینه های بسیار بالا، دوره بازگشت سرمایه طولانی مدت و ریسک بالای رسیدن به سود معقول، ملاحظات خاصی برای تامین مالی دارند که تنها صندوق های بزرگ قادرند تامین مالی آنها را بر عهده بگیرند و دولت نیز ریسک های بخش خصوصی را پوشش داده و کم می کند تا بتوانند به این عرصه وارد شوند.

در این کشور علاوه بر صندوق های خاص که مربوط به امور زیرساختی هستند از ظرفیت صندوق های بازنشستگی به منظور تامین مالی زیرساخت استفاده می شود و چون این صندوق ها خود متخصص انجام پروژه های زیرساختی نیستند شرکت هایی به نام مدیران تامین مالی صندوق های زیرساخت این کار را انجام می دهند.

آمارهای مربوط به حوزه زیرساخت استرالیا نشان می دهند روند حرکت این کشور در تامین مالی پروژه های زیرساختی از تامین مالی دولتی و مالکیت دولتی به سمت تامین مالی بخش خصوصی یا مالکیت بخش خصوصی است.

    نظرات