سازمان نظام مهندسی تهران پیگیر گود پرخطر حقانی است

سازمان نظام مهندسی تهران پیگیر گود پرخطر حقانی است

http://www.bananews.ir/رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به پرخطر بودن گود مجاور ایستگاه مترو حقانی (اطلس پلازا)، گفت: سازمان نظام مهندسی تهران پیگیر گود پرخطر حقانی است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،اکبر ترکان افزود: ‌سازمان نظام مهندسی استان تهران پیگیری این موضوع است و چنانچه این امر به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ارجاع شود، آن را پیگیری می‌کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوردر ادامه با بیان اینکه سه شرط تحقق بیمه کیفیت ساختمان همکاری مجموعه های بانک،‌بیمه و بازرسی فنی است، گفت: تا وقتی این زنجیره به هم متصل نشود نمی توان انتظار داشت ساختمانی را در مقابل خطرها بیمه کنیم.

ترکان تصریح کرد: با این رویکرد براساس افق و چشم اندازی که ما پیگیری می کنیم باید تسهیلاتی بانکی که ارائه می‌شود مشروط به بیمه ساختمان باشد و همچنین اجرای بیمه نیز وابسته به بازرسی‌های فنی باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور همچنین خواستار بیمه شدن تمامی ساختمان ها در مقابل خطرهایی شد که آنها را تهدید می کند و گفت: اجرایی کردن بیمه کیفیت ساختمان ها بدان معناست که ساختمان ها در مقابل خطرهایی که وجود دارد بیمه شود اما به طور کل بیمه زمانی معنا پیدا می‌کند که از اعتبار سیستم مهندسی کشور اطمینان کافی داشته باشیم.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات