شماره جدید فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی در سیویلیکا منتشر گردید

شماره جدید فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی در سیویلیکا منتشر گردید

www.BanaNews.irمجموعه مقالات فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش بنانیوز ،این فصلنامه در دوره دوم ، شماره اسفند ماه حدود ۶ عنوان مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است ،فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

  1. تحلیل عددی نیمرخ طولی و عرضی گودی نشست زمین در اثر تونلسازی با EPBمطالعهی موردی: تونلهای متروی شیراز
  2. تعیین فاصله داری بهینهی طاقهای بتنی و برآورد نشست در ایستگاههای مترومطالعهی موردی: ایستگاه هفت تیر خط ۶ متروی تهران
  3. مطالعه ی تاثیر وزن و هندسهی ساختمان بر نشست سطح زمین ناشی از تونلسازیمرحلهای با استفاده از روش عددی اجزای محدود
  4. انتخاب مناسبترین مجموعهی بهسازی خاک در حفاری مکانیزهی تونل خط ۷متروی تهران
  5. بررسی تاثیر خصوصیات درزهها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونلمطالعهی موردی: تونل سوم کوهرنگ
  6. تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتناندرکنش خاک و سازه

 

    نظرات