فراخوان نشست دوم از سلسله نشست های تخصصی راهبر مهندسان ساختمان

فراخوان نشست دوم از سلسله نشست های تخصصی راهبر مهندسان ساختمان

http://www.bananews.irبنانیوز- دومین نشست تخصصی "نوسازی بافتهای فرسوده" ، ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۳ توسط راهبر مهندسان ساختمان ، با هدف اهتمام در جهت ارتقا کیفیت ساخت و اعتلای جایگاه مهندسان ساختمان در تهران برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز؛ از فرهیختگان جامعه بزرگ مهندسان ساختمان کشور دعوت می شود؛ ضمن عضویت در "جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان"، با تهیه و ارسال یادداشت و مقاله مرتبط با موضوع و محورهای نشست جاری، در دومین نشست برنامه ریزی شده حضوری فعال داشته و به نحو شایسته سهم خود را در بهبود و پیشرفت امور مرتبط با جامعه مهندسان ساختمان ایفاء نمایید.

امید است این اقدام بتواند تأثیر قابل توجهی در تأمین اهداف نظام مهندسی ساختمان کشور عزیزمان گذاشته و مسئولین ذیربط را در تصمیم گیری های مربوطه یاری رساند.

لازم به ذکر است اجرای دو کارگاه آموزشی با عناوین ذیل همزمان با نشست تخصصی مذکور پیش بینی گردیده است:

کارگاه آموزشی اول- مهندس کارآفرین، نظام مهندسی کارآفرین

کارگاه آموزشی دوم- ملزومات و شرایط یک ناظر موفق

به منظور آگاهی از چهارچوب و ضوابط تهیه یادداشت و مقاله و همچنین ثبت نام در دومین نشست تخصصی و کارگاه های آموزشی مربوطه، به آدرس www.Lobe.ir  مراجعه فرمایید.

محورهای نشست:

۱- اصول حاکم بر ضوابط، قوانین و سیاستهای نوسازی بافتهای فرسوده از منظر اقتصادی و فرهنگی

۲- جایگاه نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و مردم نهاد در وجوه اقتصادی و فرهنگی نوسازی بافتهای فرسوده

 ۳- ساختار و فرآیندهای جاری در نوسازی بافتهای فرسوده شهری و تأثیر استمرار روند فعلی بر دو حوزه اقتصاد و فرهنگ

 ۴- نقش مهندسان ساختمان و خدمات مهندسی در ارتقاء اقتصادی و فرهنگی نوسازی بافتهای فرسوده

 ۵- ارائه الگوهای موفق با رویکردهای نوین اقتصادی و فرهنگی در احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده

 ۶- موانع و چالش های پیش روی نوسازی بافتهای فرسوده از دو بعد اقتصادی و فرهنگی

۷- عوامل موثر در تشکیل و گسترش بافتهای فرسوده و راهکارهای مقابله با آنها در جهت تقویت اقتصاد و فرهنگ اجتماعی

تاریخهای مهم :

    تاریخ نهایی ارسال اصل یادداشت ها و مقالات : ۲۵-۰۸-۹۳

    تاریخ اعلام داوری مقالات : ۲۷-۰۸-۹۳

    نظرات