تعهدات بودجه ۹۴ در قبال مسکن ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های شهدا

تعهدات بودجه ۹۴ در قبال مسکن ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های شهدا

http://www.bananews.ir/دولت در بودجه سال آینده، وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ها را مکلف به تسهیل روند دریافت تسهیلات و تامین مسکن خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irدر بند (ج) تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ تاکید شده که در اجرای بند( ل )ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل ۵۲ هزار نفر از واجدین شرایط که قبلا از زمین یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده اند مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه ها به قیمت های تمام شده واگذار کنند.

 

براین اساس بانک مرکزی موظف است از طریق بانک های عامل در سال آینده به تعداد صد هزار نفر از جانبازان ۱۵ درصد و بالاتر با اولویت درصد جانبازی،‌ آزادگان، خانواده شهدا و ایثارگران با حداقل ۲٫۵ سال حضور در جبهه فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و وارث تحت تکلف جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر همچنین وارث تحت تکلف آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن بر اساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات به وارث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۸۰ برای خرید یا ساخت مسکن اعطا کنند.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر، تا ۷۲ میلیون تومان، مراکز استان‌ها تا ۶۰ میلیون تومان و سایر شهرها تا ۵۰ میلیون تومان، روستاها ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می شود.

براین اساس دولت موظف است نسبت به تضمین پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک های عامل با تایید وزارت راه و شهرسازی اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیف های مربوطه منظور کند.

این درحالی است که بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگران تا چهار درصد اقدام کند.

بنا بر این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ تاکید شده که ایثارگرانی که در سال های گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنج میلیون استفاده کرده‌اند و همچنین افرادی وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه کرده اند و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب هستند با تایید بنیاد شهید و ایثارگران می توانند مجددا از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

همچین وام های حمایتی غیر ایثارگری از قبیل وام های کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خودمالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نیست. افراد مشمول می‌توانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.

از سوی دیگر اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانک‌های عامل است. افراد واجد شرایطی که مسکن آن‌ها از طریق تعاونی های معتبر مانند نیروهای مسلح تامین می‌شود، همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آن ها فاقد سند رسمی است می توانند با وثیقه یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.

در عین حال بانک های عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید وامور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احراز افراد واجد شرایط مذکور تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می شوند فروش اقساطی کنند.

بودجه ۱۳۹۴ بانک مرکزی را مختار کرده تا از طریق بانک‌های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام هستند که در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال آینده استفاده کرده اند فقط برای یکبار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت کنند.

زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک های عامل از اول تیر ماه سال آینده به مدت یک سال و ملاک تاریخ صدور معرفی نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

 

ایسنا

    نظرات