افت ذخایر روان آب‌ها در ۶ حوضه آبریز

افت ذخایر روان آب‌ها در ۶ حوضه آبریز

http://www.bananews.ir/حجم روان‌ آب‌ های کشور در پایان آبان‌ ماه امسال‌ در مقایسه با متوسط درازمدت ۴۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irوزارت نیرو اعلام کرد: حجم روان‌ آب‌ های سطحی کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۳) تا پایان آبان‌ ماه با کاهش جزئی در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، به ۳ میلیارد و ۴۲۳ میلیون مترمکعب رسید.

بر پایه این گزارش، حجم جریان‌ های سطحی در پایان آبان‌ ماه سال‌ جاری رتبه چهل و دوم ۴۶ سال گذشته را به‌ خود اختصاص داده است. حجم کل روان‌ آب‌ های سطحی در دوره مشابه بلندمدت ۵ میلیارد و ۹۸۴ میلیون مترمکعب بوده است.

همچنین حجم جریان‌های سطحی در پایان آبان‌ ماه امسال در حوضه‌ های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به‌ ترتیب ۶۷۲ میلیون مترمکعب، یک میلیارد و ۹۱۱ میلیون مترمکعب، ۱۶۹ میلیون مترمکعب، ۵۲۷ میلیون مترمکعب، ۲۵ میلیون مترمکعب و ۱۱۸ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

بر این اساس، حجم روان‌ آب‌ های کشور در آبان‌ ماه سال جاری در مقایسه با متوسط درازمدت در تمامی حوضه‌های آبریز کاهشی بوده است، به‌ طوری‌ که در حوضه‌های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به‌ ترتیب ۵۰، ۳۶، ۳۹، ۳۲، ۷۱ و ۶۰ درصد کاهش یافته است.

حجم جریان‌ های سطحی کشور در مقایسه با آبان‌ ماه سال گذشته در حوضه‌ آبریز خزر ۱۳ درصد و خلیج فارس و مرکزی ۶ درصد افزایش یافته اما در حوضه ارومیه ۴۱ درصد و در هامون و سرخس ۴۲ درصد کاهش یافته است.

 

مهر

    نظرات