راه آهن تهران - مشهد تا سال ۹۷ برقی می‌شود

راه آهن تهران - مشهد تا سال ۹۷ برقی می‌شود

http://www.bananews.ir/بنابر لایحه بودجه سال آینده راه آهن تهران - مشهد در مجموع با اختصاص ۵۸۲۸ میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۷ برقی می شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irپروژه برقی شدن راه آهن تهران - مشهد از سال ۱۳۸۷ شروع شده و تا قبل از سالهای برنامه پنجم توسعه حدود هفت میلیارد و ۲۶۱ میلیون تومان از بودجه پیش بینی شده را دریافت و هزینه کرده است.

بودجه‌های مصوب برای این پروژه در طول برنامه پنجم به گونه ای اختصاص داده شده که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲۶ میلیون تومان عملکرد داشته است.

اما در سال ۱۳۹۱ بودجه ای در پروژه برقی کردن راه آهن تهران- مشهد هزینه نشده و عملکرد آن صفر است و در سال ۱۳۹۲ نیز مجموع بودجه تخصیص یافته به آن به حدود ۷۱ میلیون تومان می رسد.

عملکرد بودجه این پروژه در سال جاری نیز حدود ۹۷ میلیون تومان برآورد می شود با این توضیح که دولت در بوجه امسال طرح های عمرانی را برای تامین اعتبار براساس الگویی الویت بندی کرد به گونه ای که بودجه عمرانی طبق پیشرفت فیزیکی طرح‌ها از صفر تا ۲۰ ، ۲۰ تا ۸۰ و بالای ۸۰ درصد تقسیم شد در این حالت هدف اصلی تامین اعتبار طر‌ح‌هایی قرار گرفت که در سال۱۳۹۳ خاتمه پیدا می کردند.

بنابراین برخی از طرح هایی که در الویت نبودند به میزان ادامه فعالیت و اینکه تعطیل نشوند بودجه دریافت کردند که به نظر می رسد پروژه هایی از قبیل برقی شدن راه آهن تهران- مشهد از جمله طرح هایی هستند که بودجه چندانی دریافت نکرده وتنها به اندازه عدم تعطیلی اعتبار گرفته اند.

این درحالی است که برای سال ۱۳۹۴ نیز بودجه ای حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیارد تومان برای این طرح پیش بینی شده است.

بنابراین گزارش، در لایحه بودجه سال آینده این گونه برآورد شده که طرح عمرانی برقی شدن راه آهن تهران- مشهد در مجموع با بودجه ای بالغ بر ۵۸۲۸ میلیارد تومان در به مدت ۱۰ سال یعنی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ به پایان برسد.

 

ایسنا

    نظرات