وضعیت صدور پروانه ساختمان در کشور/ درخواست‌ها ۵۰ درصد کم شد

وضعیت صدور پروانه ساختمان در کشور/ درخواست‌ها ۵۰ درصد کم شد

http://www.bananews.ir/مرکز آمار ایران با ارائه اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در بهار ۹۳، اعلام کرد: ۹۴٫۴ درصد درخواست ها در تهران برای ساختمان های ۵ طبقه و بالاتر است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irمرکز آمار ایران اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در بهار ۹۳ را اعلام کرد. در بهار سال ۱۳۹۳، تعداد ۳۵۲۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۲٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۰٫۵ درصد کاهش داشته است.

پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۲٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۰٫۶ درصد کاهش داشته است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۶۴۹۳ واحد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۳٫۳ درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی، ۲۶٫۴ درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان ۷٫۶ درصد و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی ۷٫۵ درصد بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۱۰۱۰٫۶ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۶۲٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵۲٫۵ درصد کاهش داشته است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی، ۰٫۱ درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۰٫۱ درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، ۱٫۲ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۴٫۲ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۹۴٫۴ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیش تر بوده است.

پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها نشان می دهد که ۳۹٫۶ درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، ۶۰٫۳ درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و ۰٫۱ درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

نقاط شهری کشور

در بهار سال ۱۳۹۳ تعداد ۳۴۲۳۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۵٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۸٫۴ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۲۰۵۳۹٫۳ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۵٫۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۸٫۲ درصد کاهش داشته است.

از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسکونی، در حدود ۲۴٫۷ درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، ۲۴٫۵ درصد برای احداث ساختمان های دوطبقه، ۱۳٫۱ درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، ۱۱٫۴ درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و ۲۶٫۳ درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیش تر می باشد.

 

مهر

    نظرات