صنعتی سازی از دستاوردهای بلند مرتبه سازی است

صنعتی سازی از دستاوردهای بلند مرتبه سازی است

http://www.bananews.ir/رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه صنعتی سازی با بلندمرتبه سازی متجلی می‌شود، گفت: طرح‌های بلندمرتبه سازی اگر تابع اصول و قواعد شهری شود به توسعه مثبت کلانشهر‌ها کمک می‌کند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irسعید غفرانی در نشست خبری نخستین همایش بلندمرتبه سازی در ایران و خاورمیانه گفت: شهر از نگاه تخصصی نیازمند برنامه ریزی است وهمه تصمیم‌های شهری باید تابع تفکر، اندیشه و برنامه ریزی باشد.

غفرانی افزود: همه کلان شهر‌ها به برنامه جامع و طرح تفصیلی نیاز دارد که راهکار نظام برنامه ریزی برای ساختار شکل گیری شهر و توسعه شهری محسوب می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران ادامه داد: نظام برنامه ریزی شهری در چارچوب برنامه جامع شهری مهم‌ترین گام در جهت شکل گیری و توسعه شهری است.

غفرانی اظهار داشت: شهر نیازمند انواع ساختمان‌ها و خدمات عمومی است، اما در حال حاضر ساختمان‌هایی که به عنوان مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی تاکید کرد: در مبحث بلندمرتبه سازی، مسکن بیشتر مورد توجه است و موضوع تامین مسکن به عنوان اولین و مهم‌ترین نیاز انسان در جوامع شهری، باید برنامه ریزی شود تا ضمن رفع نیاز شهروندان، برای شهر مشکل ساز نباشد.

غفرانی در ادامه اضافه کرد: برج سازی می‌تواند مشکل جدی برای همه عرصه‌های شهری به وجود بیاورد و مکان یابی برج و برج سازی به شکل پراکنده و جزیره‌ای باعث ارائه یک کالبد نامناسب می‌شود.

غفرانی شرط داشتن یک کالبد خوب برای شهر را مکان یابی مناسب برای اجرای طرح برج سازی دانست و گفت: مکان‌های مناسب شهر شناسایی و برنامه‌های پروژه ساختمانی بر روی آن اجرا شود.

غفرانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نمی‌توان در شهر تهران یک پیکر موزون مشاهده کرد، گفت: در حال حاضر در شهر تهران نمی‌توان یک وزن و قاعده‌ای که از نگاه بصری به بیننده ایده زیبایی‌شناسی بدهد مشاهده کرد و برج‌هایی که با قاعده ساخته نشده است به شکل قارچ گونه در سطح شهر هویدا می‌شود و اثار خوبی در نظام شهرسازی ندارد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تصریح کرد: شهر‌ها نباید گسترش افقی پیدا کند و نگاه تخصصی بر این است که برج سازی با قاعده از ضرورت کلان شهر‌ها به شمار می‌رود.

غفرانی اظهار داشت: برج سازی امر مطلوبی برای شهر‌ها است و منطق و عقل حکم می‌کند که در آن بخش از شهر‌ها که امکان و استعداد برج سازی وجود دارد، در قالب نظام برنامه ریزی شهری طرح برج سازی اجرایی شود.

وی برج سازی را نیاز کلان شهر‌ها و فرصت توسعه شهری برشمرد و گفت: در طرح جامع جدید شهر تهران به بلندمرتبه سازی توجه شده است، سهمیه بندی مشخص و تعیین ارتفاع و کاربری برج، تا حدودی کار را به سمت قاعده‌مندی هدایت کرده است.

غفرانی همچنین خاطرنشان کرد: در صورتی که تفکر جدید نظام شهری که در قالب طرح جامع تفصیلی لحاظ شده عملیاتی شود، شاهد نابسامانی در احداث برج‌ها نخواهیم بود و نقد و بررسی ما در مورد طرح‌هایی است که در گذشته اجرا و باعث آسیب به شهر تهران شده است.

وی برج سازی با ساختمان‌های کم ارتفاع، شکل گیری پیکر موزون، عدم خدشه دار شدن پیکر شهر و زیبایی در چهره شهری را مصداق کامل برج سازی قاعده‌مند و اصولی دانست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن بیان اینکه نقش نظام مهندسی ساختمان طبق قانون حضور در شکل گیری ساختار شهراست، گفت: این سازمان در نظام شکل گیری شهر و در کیفیت تدوین امور تاثیر بسزایی خواهد داشت اما نظام مهندسی صادرکننده مجوز ساخت و ساز در شهر نیست و در اصل این امر در اختیار حوزه مدیریت شهری است که باید در چارچوب طرح جامع شهری و طرح تفصیلی حرکت کند.

وی از برگزاری نخستین همایش بلندمرتبه سازی در دی سال جاری خبر داد و گفت: این کنفرانس اولین گام برای بلندمرتبه سازی قاعده‌مند خواهد بود و این گام آغاز ورود به موضوع پراهمیت بلندمرتبه سازی است که اثر مستقیم و جدی در ساختار شهری دارد و شاهد گام‌های مثبت و قاعده‌مند در این حوزه خواهیم بود.

غفرانی نقش صنعتی سازی در بلندمرتبه سازی را ضروری و حیاتی دانست و گفت: یکی از دستاوردهای بلند مرتبه سازی، نگاه صنعتی سازی به ساختمان است، زیرا برج سازی به روش سنتی امکان پذیر نیست و در واقع برج سازی یک امکان برای بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها است.

این مسئول در ادامه با اعتقاد به اینکه در صنعتی سازی ایمنی، کیفیت و مسائل فنی رعایت می‌شود، آلودگی کاهش می‌یابد و سرعت کار، پایداری و استحکام افزایش می‌یابد، اذعان داشت: نظام مهندسی با جدیت پیگیر این مورد است، همچنین توجه داشته باشید که اگر طراحان، ناظر و مجریان از سوی سازمان نظام مهندسی باشند و این فرآیند سه گانه به طور کامل و حرفه‌ای انجام شود، قطعا ایمنی سازه افزایش خواهد یافت.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات