اصلاح آئین نامه نحوه اعطای تسهیلات قرض الحسنه اجاره مسکن

اصلاح آئین نامه نحوه اعطای تسهیلات قرض الحسنه اجاره مسکن

http://www.bananews.ir/دولت آئین نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض الحسنه اجاره مسکن را اصلاح کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irهیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۲) قانون ساماندهی و حمایت ار تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ – این اصلاحیه را تصویب کرد.

آئین نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۲۱۷۴/ت۴۸۶۳۷ ه مورخ ۲/۷/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱. در ماده (۲) عبارت "سیستم بانکی (با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار) تامین می شود. " جایگزین عبارت "بانک ها و میزان آن در ابتدای هر سال در قالب سهمیه مشخص توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت تعیین می شود. " می‌شود.

۲. متن زیر جایگزین ماده (۴) می شود :

ماده ۴ – سقف فردی قرض الحسنه ودیعه مسکن هر سال توسط وزارت راه و شهرسازی جهت پیشنهاد به شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود. "

۳. ماده (۶) تبصره های آن حذف می‌شود.

۴. متن زیر جایگزین ماده (۷) و تبصره های آن می شود:

"ماده ۷- بانک عامل مکلف است به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات خود ناشی از اعطای قرض الحسنه تامین کافی اخذ نماید.

تبصره ۱ – بانک های عامل (پرداخت کننده ودیعه مسکن) می تواند به عنوان مرتهن مازاد، نسبت به ترهین سند شش دانگ ثبتی نزد بانک عامل پرداخت کننده تسهیلات ساخت (با اجازه آن بانک) اقدام نماید.

تبصره ۲ – متقاضی دریافت کننده تسهیلات ودیعه قرض الحسنه مسکن مکلف است پس از اتمام دوران مشارکت مدنی ساخت مسکن، نسبت به تسویه کامل مانده قرض الحسنه دریافتی اقدام نماید. "

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصویه را در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ به منظور اجرا به وزاتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

 

مهر

    نظرات