سه مانع اصلی در اجرای شناسنامه فنی - ملکی

سه مانع اصلی در اجرای شناسنامه فنی - ملکی

http://www.bananews.ir/رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی نبود مصالح ساختمانی استاندارد، کمبود نیروی انسانی ماهر و مجری ذی صلاح را سه عامل اصلی عدم صدورشناسنامه فنی ملکی واقعی در ساختمان‌ها دانست.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاسدلله جلال زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حفظ و صیانت از حقوق شهروندان و وجود ساختمان‌های پایدار و حفظ سرمایه های ملی از اهیمت ویژه ای برخوردار است، گفت: به منظور دست یافتن به این مهم صدور شناسنامه فنی ملکی واقعی جایگاه ویژه ای دارد و اهمیت این امر به اندازه ای است که قانون گذار، صدور پایان کار و نقل و انتقال را منوط به ارائه شناسنامه فنی ملکی ساختمان کرده است.

وی با اشاره به ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳، اظهار داشت: شناسنامه فنی ملکی ساختمان در سه بخش اطلاعات ثبتی و ملکی، اطلاعات اشخاص مسئول طراحی، نظارت و اجرای ساختمان و اطلاعات فنی تنظیم و صادر می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استان‌های مختلفی از جمله خراسان جنوبی در صدور شناسنامه فنی ملکی پیشرو بوده اند، افزود: در پروسه ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی زیادی به موازات یکدیگر در حال انجام کار هستند و بدین ترتیب باتوجه به حضور متولیان متعدد در پروسه ساخت وساز نمی‌توان به صورت صد درصد ادعا کرد که اطلاعات فنی مندرج درشناسنامه فنی اطمینان جامع و کاملی را دراختیار بهره بردار قرار می‌دهد.

وی حضور مجری ذی صلاح واقعی و دسترسی به مصالح استاندارد را از جمله موارد موثر در صدورشناسنامه فنی ملکی واقعی برشمرد و گفت: متاسفانه هنوز در برخی از استان ها درروند اجرای ساختمانها مصالح غیر استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد وبنابراین صدورشناسنامه فنی برای ساختمانها به معنای رعایت استانداردهای فنی واصول ایمنی درساخت وسازها نیست.

جلال زاده با بیان اینکه به جرات می توان ادعا کرد شناسنامه فنی ملکی که به دست مالک داده می شود نسبت به پیشینه ساختمان صد در صد اطلاعات می دهد، بیان کرد: بازرسی های دوره ای درفرآیند ساخت وساز احتمال بروز تخلفات ساختمانی را افزایش می دهد و برای حل این مشکل لازم است که از ناظران و مجریان حرفه ای که نقش شاخصی در کاهش تخلفات ونیزمشکلات فنی دارند بهره گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری همایش ها وسمینارهایی تخصصی تاثیر مثبتی در سرعت نهادینه شدن اجرای شناسنامه فنی ساختمان دارد، گفت: بدون شک برگزاری چنین گردهمایی ها و همایش های نقش بسیار برای قشر متخصص و هم برای عامه مردم بازخورد چشمگیری دارد،ضمن اینکه از سال گذشته که اولین همایش شناسنامه فنی ملکی برگزار شد تا امسال ما شاهد پیشرفت خوبی در این زمینه بوده ایم.

 

مهر

    نظرات