انتشار پژوهشنامه حمل و نقل در بانک مقالات تخصصی کشور

انتشار پژوهشنامه حمل و نقل در بانک مقالات تخصصی کشور

http://www.bananews.ir/مجموعه مقالات پژوهشنامه حمل و نقل در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش)نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاین فصلنامه به صاحب امتیازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ، در ۱۱ دوره حدود ۳۷ شماره با تعداد ۲۶۷ عنوان مقاله به زبان فارسی منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ،پژوهشنامه حمل و نقل تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

 

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:


دوره ۱۱- شماره ۱- بهار ۱۳۹۳

 1. بررسی تأثیر خرده لاستیکها بر کاهش ارتعاشات منتشره از خطوط ریلی در محیط اطراف
 2. بهره وری در بخش حمل و نقل با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر
 3. طراحی مسیرهای بلند در شبکه اتوبوسرانی شهر اصفهان
 4. بررسی تطبیقی تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل در قراردادهای حمل و نقل بین المللی کالا
 5. ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی
 6. مکانیابی پایانه های مسافربری برونشهری با استفاده از مدل بهینه سازی چند معیاره در شهر تهران
 7. ارزیابی ریسک در پروژههای پلسازی با استفاده از آنالیز درخت خطای فازی
 8. تحلیل الاستوپلاستیک تونل های زیر سطح آب زیرزمینی با درنظر گرفتن اثر تراوش

دوره ۱۰- شماره ۴- زمستان ۱۳۹۲

 1. ارایه مدل تخمین بهنگام طول صف در خیابان های شریانی اشباع شهر تهران
 2. تأثیر سیمان و آهک بر خواص عملکردی مخلوطهای بازیافتی سردبا امولسیون قیر پلیمری
 3. مدلسازی شیروانی های سنگی در برابر شکست واژگونی خمشی در شرایط استاتیکی و دینامیکی (تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی)
 4. مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی (سی ام آر– ورشو)
 5. مدلسازی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل زمینی ایران با استفاده از شبکه عصبیGMDH
 6. تأثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخهای دینامیکی تراورسهای بتنی
 7. ارزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی
 8. بررسی آزمایشگاهی تأثیر تراورس اصطکاکی در افزایش مقاومت جانبی خط آهن

دوره ۱۰- شماره ۳؛ پاییز ۱۳۹۲:

 1. تحلیل اجزای محدود مکانیک شکست و مکانیک تماس چرخ و ریل
 2. تخمین اندازه بهینه هواپیما و صرفه های مقیاس در مسیرهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایر
 3. بررسی اثرضرایب سختی و میرایی سیستم تعلیق برسرعت بحرانی واگن قطاردرمسیرهای مستقیم و قوس دار
 4. تعیین تعداد بهینه مراکز کنترل کامیونها در مبادی ورودی ترمینال کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف
 5. مدلسازی و حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با پنجره های زمانی نیمه نرم در گراف های چندگانه
 6. پیش بینی مدول دینامیکی بتن آسفالتی گرم بااستفاده ازشبکه های عصبی
 7. تحلیل مکانی و زمانی بلایای جوی مؤثر بر حمل و نقل جادهای کشور

دوره ۱۰، شماره ۲- تابستان ۱۳۹۲:

 1. بهینه سازی مکان نقاط شمارش ترافیک جهت بهنگام سازی ماتریس مبدأ- مقصد سفر بر اساس مدل برنامه ریزی چند هدفه
 2. بررسی جایگاه بخش حمل و نقل در رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی
 3. مقایسه نتایج آزمایشFWD و LWD و شبیه سازی آن با نرم افزار اجزای محدود ABAQUS
 4. طراحی و شبیه سازی الگوریتم کنترل تردد قطارها در دو شبکه ریلی متفاوت به صورت ایمن
 5. تأثیر کانیساخت مصالح رسی در بازده طرح تثبیت بستر روسازی
 6. تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو
 7. بررسی تاثیرپارامترهای هندسی لایه بالاست درمقاومت جانبی تراورس بتنی اصطکاکی
 8. ارایه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از منحنی تنش برشی و شیب تراکم ژیراتوری

دوره ۱۰، شماره ۱- بهار ۱۳۹۲:

 1. تأثیر پارامترهای روسازی خط ریلی در وقوع پدیده واژگونی واگن
 2. توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها
 3. ارایه و توسعه مدل ریاضی در طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه (مطالعه موردی: مهرآباد)
 4. یک روش ترکیبی اصلاحی فراابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار
 5. قیمتگذاری بهینه بنزین و نفت گاز با لحاظ هزینههای خارجی دربخش حمل و نقل ایران
 6. طراحی محیط گرافیکی ومدل ترافیکی شبیه سازهای گروه واقعیت مجازی نصیر
 7. بررسی پارامترهای مؤثر بر رفتار تنشی تونلهای کم عمق دوبعدی با استفاده از روش اجزای مرزی
 8. ارایه مدل پیشبینی پتانسیل شیارشدگی آسفالت با استفاده از پارامترهای خروجی متراکمکننده ژیراتوری

دوره ۹، شماره ۴-زمستان ۱۳۹۱:

 1. ارزیابی مقایسهای ضرایب همسنگ سواری وسایل نقلیه سنگین در راه های دو خطه دو طرفه ایران بر اساس روش های اختلاف سرعت و سرفاصله وسایل نقلیه
 2. ارایه روش ابتکاری طراحی شبکه اتوبوسرانی با استفاده از نظریه گراف
 3. بررسی عددی پدیده اثر پیستونی درون یکی از تونلهای سیستم قطار شهری شیراز همراه با اثر فنها
 4. بررسی تأثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه
 5. قیمتگذاری معابر مربوط به حوزه محدودیت ترافیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 6. محاسبه ظرفیت استفاده شده در راه آهن ایران بر اساس روشUIC 406(مطالعه موردی: مسیر تهران - مشهد)
 7. بررسی ضریب رفتار پیشنهادی آیین نامه ها در طراحی پلهای بتنی با تکیه گاه انبساط حرارتی نئوپرن

دوره ۹، شماره ۳- پاییز ۱۳۹۱:

 1. هماهنگ سازی بهینه کنترل رمپ و سرعت مجاز متغیر جهت کنترل بزرگراهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 2. بررسی تأثیر دانهبندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازیهای بتنی راه
 3. بررسی و شناسایی پتانسیل خطرانواع رانندگان براساس رفتارهای ترافیکی تصادفات و جرائم
 4. تعیین توالی اعزام وبرنامه توقف قطارها درمسیرهای دوخطه راه آهن به کمک الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه
 5. بهینه یابی شبکه توزیع بنزین در ایران
 6. تحلیل کارایی ورتبه بندی سیستم فرودگاه های کشوربااستفاده از رویکرد ارزیابی کارایی متقاطع
 7. تحلیل توزیع سرفاصله زمانی وسایل نقلیه در شرایط روز و شب تحت جریان سنگین ترافیک

دوره ۹، شماره ۲-تابستان ۱۳۹۱:

 1. تعیین امتداد برای حمل و نقل سریع به روش حداکثر پوشش
 2. الگوریتم دومرحلهای برای مسئله تاکسی تلفنی در حالت پویا
 3. ارزیابی سه بعدی رفتارخطوط ریلی به روش عددی درتحریک زلزله
 4. قیمتگذاری پویای پروازهای موازی با درنظرگرفتن رفتار انتخابی مشتری
 5. ارزیابی پتانسیل شیارافتادگی آسفالت متخلخل تقویت شده با ژئوتکستایل
 6. کاربرد اولویت بندی فرایند تحلیل شبکه ایدربرنامه ریزی آرمانی برای تخصیص منابع درحمل و نقل
 7. یک روش جمعیت مورچگان ترکیبی برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ناوگان ناهمگن ثابت

دوره ۹، شماره ۱- بهار ۱۳۹۱:

 1. پیش بینی تقاضای سفر ریلی در مسیر تهران - مشهد
 2. بررسی تأثیر مشخصات خاکریز راه آهن سریع السیر بر ارتعاشات در محیط اطراف
 3. مدلسازی پویای ترافیک کلانشهرها به منظور ارایه سیاستهای بهبود حمل ونقل نمونه موردی کلانشهرتهران
 4. محاسبه بارهای اینرسی هواپیما با استفاده از شبیهسازی
 5. بررسی تطبیقی و تحلیلی مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل حقوق داخلی با مسئولیت متصدی حمل و نقل ریلی بر اساس کنوانسیون کوتیف
 6. الگوریتم موثررقابتی فراگیربرای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه باز
 7. مقایسه انواع کارکردهای توجه رانندگان با حادثه و بدون حادثه و ارتباط آن با سن

ادامه لیست مقالات

  نظرات