ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست

ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست

http://www.bananews.ir/ششمین  همایش ملی زمین شناسی محیط زیست، ۶ اسفند ماه ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاز تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در ششمین دور همایش حداکثر تا ۱۵ بهمن با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی همایش مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

 

محورهای همایش بدین شرح می باشد:

  • دستاوردها و پژوهشهای کاربردی در حوزه زمین شناسی محیط زیست

  • مطالعات بین رشته ای با نگرش ویژه به ذخایر انرژی، نفت و گاز، ژئونرمال و انرژی های نو

  • ملاحظات زیست محیطی در معادن، ذخایر اقتصادی، آلودگی منابع آب و پروژه های مهندسی و عمرانی

  • نوآوری و توسعه کاربردی در بخش نانو فناوری زمین شناسی زیست محیطی و زمین پزشکی

  • چالش های زیست محیطی، بحران های آب و هوایی، خشکسالی ها، پیامدهای ریزگردها و مخاطرات محیطی

  • نوآوری های آموزشی علوم زمین با رویکرد محیط زیست

[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات