افزایش اجاره‌خانه در تمام نقاط شهری

افزایش اجاره‌خانه در تمام نقاط شهری

http://www.bananews.ir/اجاره خانه مناطق شهری در پاییز امسال با افزایش ۱۴٫۸ درصدی همراه شد و تورم این بخش در آذرماه به ۱۷٫۴ درصد رسید.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irشاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری کشور در سه ماهه سوم سال جاری به ۱۶۱٫۱ رسید که نسبت به سه ماهه قبل ۴٫۵ درصد و نسبت به سه ماه مشابه سال گذشته ۱۴٫۸ درصد رشد دارد.

این درحالی است که متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در ۹ ماهه اول امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۱۶٫۱ درصد افزایش نشان می دهد.

در عین حال که این شاخص در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه در مقایسه با همین بازه زمانی در سال قبل ۱۷٫۴ درصد رشد دارد.

شاخص بهای مسکن اجاری در استان‌های مختلف کشور

بانک مرکزی گزارش داد که شاخص بهای مسکن اجاری در پاییز امسال نسبت به سه ماهه قبل در کلیه استان های کشور افزایش یافته است. بنابراین گزارش بیشترین میزان رشد شاخص متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۸٫۱ درصد بوده و استان های یزد با ۷٫۳ و فارس با ۶٫۶ درصد افزایش در رده‌های بعدی قرار دارند.

همچنین کمترین میزان افزایش شاخص مربوط به استان خراسان جنوبی با ۲٫۲ درصد بود و استان های سمنان با ۲٫۵ درصد و قزوین با ۲٫۸ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

این افزایش شاخص طی سه ماهه مورد بررسی در استان تهران برابر با ۳٫۴ درصد بوده است.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

اما در سه ماهه سوم امسال شاخص بهای مسکن اجاری به ۱۶۰٫۸ رسیده که نسبت به فصل تابستان ۴٫۵ درصدو نسبت به پاییز سال قبل ۱۴٫۷ درصد افزایش دارد.

این شاخص در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۷٫۵ درصد رشد داشته است.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط

داده های بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص قیمت خانه های اجاره ای در شهرهای متوسط خانه های اجاره در سه ماه اول امسال با ۱۵۷٫۸ رسید که نسبت به سه ماه قبل ۳٫۷ درصد و در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل ۱۳٫۶ درصد افزایش دارد.

تورم قیمت مسکن اجاری در آذر ماه نیز حدود ۱۵٫۸ درصد گزارش شد.

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک

اعداد و ارقام منتشره بانک مرکزی حاکی از آن است که شاخص بهای خانه های اجاره‌ای در شهرهای کوچک در پاییز با رشد ۵٫۱ درصدی نسبت به تابستان و افزایش ۱۹٫۳ درصدی نسبت به پاییز سال ۱۳۹۲ در عدد ۱۷۲٫۲ ثبت شد.

تورم مسکن اجاری در شهرهای کوچک در آذر ماه نیز ۲۰٫۷ درصد بوده است.

 

ایسنا

    نظرات