فرمان بانک مرکزی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد

فرمان بانک مرکزی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد

BanaNews.irبعد از مصوبه دولت برای کمک به تامین مسکن اقشار کم درآمد و تعیین سازوکار آن در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی نیز شبکه بانکی را به اجرای تعهدات قانونی خود در این رابطه فرا خواند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irدر اواخر مهر امسال هیات دولت برای تسریع در روند خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد، طی مصوبه ای ضرورت تامین مسکن این اقشار را مورد توجه قرار داد و شرایطی را برای اعطای وام مسکن به آنها تصویب کرد.

در این مصوبه تاکید شد که به منظور احیاء، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی همچنین تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و زوج های جوان تا سقف یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم انجام شود.

 

از این تعداد، یک میلیون و ۴۴۰ هزار فقره مربوط به وام تامین مسکن و ۳۶۰ هزار فقره مربوط به ودیعه اسکان موقت ساکنان بافت‌های فرسوده است که تا پایان برنامه ششم بانک مرکزی موظف است سالانه تا سقف ۳۰۰ هزار فقره از این نوع وام‌های مسکن را به متقاضیان پرداخت کند.

اما در حالی که به نظر می رسد با تایید این مصوبه در شورای پول و اعتبار و تعیین سازوکارهای پرداخت آن چند هفته ای است که اجرای این مصوبه در راستای حمایت از اقشار کم درآمد برای تامین مسکن در بانک‌ها کلید خورده، اخیرا بانک مرکزی نیز در بخشنامه ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز از آنها خواسته تا با رعایت ضوابط ماده قانونی مربوط به تامین مسکن اقشار کم درآمد به وظیفه خود در این رابطه عمل کنند.

براین اساس باید نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک‌ها به حساب خزانه به منظور اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد واریز شود.

بانک مرکزی در این بخشنامه، ماده واحده «قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد» مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس را به بانک‌ها یادآوری کرده است که این ماده نیز تاکید دارد: « به‌منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر،‌ نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه، واریز و معادل ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در‌ قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ (‌صد) حضرت امام(‌ره) (‌ویژه کمک به مسکن محرومین) واریز کند».

بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده که" نظر به اینکه تحقق رویکرد این ماده قانونی مستلزم همکاری شبکه بانکی و واریز نیم درصد درآمد مشمول مالیات خود به حساب خزانه خواهد بود، ضروری است بانک یا موسسه اعتباری خاطی به‌قید تسریع، نسبت به واریز سهم خود به حساب شماره ۲۱/۱۲۹۰ خزانه، موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۵ درآمدی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اقدام کند".

 

ایسنا

    نظرات