صدور رای پرونده تعاونی مسکن اداره برق تا پایان سال

صدور رای پرونده تعاونی مسکن اداره برق تا پایان سال

http://www.bananews.ir/رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از صدور رای دو بخش از پرونده تعاونی مسکن اداره برق تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irسیامک مدیر خراسانی گفت: تا پایان سال جاری رای نهایی در رابطه با دو بخش از پرونده تعاونی مسکن اداره برق از سوی هیات قضایی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، صادر می‌شود.

وی درباره زمان برگزاری جلسات رسیدگی به بخش سوم از پرونده تعاونی مسکن اداره برق خاطر نشان کرد: جلسات رسیدگی به بخش سوم این پرونده در سال ۹۴ برگزار می‌شود.

بخش اول پرونده تعاونی مسکن اداره برق حدود ۵۰۰۰ شاکی و در بخش دوم این پرونده بیش از ۴۰۰۰ شاکی وجود داشت.

اوایل مهرماه سال ۹۲ رسیدگی به پرونده متهمان شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران در دادگاه کیفری به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی آغاز و حدود ۲۵ جلسه رسیدگی برگزار شد. ۱۹ آبان ماه نیز اولین جلسه رسیدگی به بخش دوم پرونده تعاونی مسکن اداره برق در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران از سال ۸۲ در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پرونده‌هایی در دادسراهای نواحی ۶ و ۱۲ مطرح شده بود که با توجه به کثرت و حجم شکات و مالباختگان کلیه پرونده‌ها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه ۶ ارجاع که پس از صدور قرار مجرمیت پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

 

ایسنا

    نظرات