طرح و بررسی ۴۷ پرونده بلند مرتبه سازی تهران در کمیسیون ماده پنج

طرح و بررسی ۴۷ پرونده بلند مرتبه سازی تهران در کمیسیون ماده پنج

http://www.bananews.ir/شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پاسخ به مکاتبه کمیسیون ماده پنج شهر تهران اعلام کرد: طرح و بررسی ۴۷ پرونده بلند مرتبه سازی درکمیسیون ماده ۵ شهر تهران باید با توجه به چارچوب ضوابط بلند مرتبه سازی صرفا در زیرپهنه های مجاز بلند مرتبه با رعایت مساحت زمین مورد نظر و عرض معبر صورت پذیرد و برای این پرونده ها تعیین تکلیف شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irپیروز حناچی معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه ای به استاندار تهران، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به مکاتبه کمیسیون ماده پنج شهر تهران اعلام کرد: تنها طرح و بررسی ۴۷ پرونده مطابق لیست ممهور به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ (پیوست) درکمیسیون ماده ۵ شهر تهران مجاز است. بررسی باید با توجه به چارچوب ضوابط بلند مرتبه سازی مندرج در سند طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ (صرفا در زیرپهنه های مجاز بلند مرتبه با رعایت مساحت زمین مورد نظر و عرض معبر) صورت پذیرد و برای این پرونده ها تعیین تکلیف شود.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۹۳ پیرو مکاتبه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به شماره ۱۱۹۵۰۶۷/۱۱۴ مورخ ۹۳/۱۱/۴ مبنی بر درخواست تعیین تکلیف درباره نحوه بررسی ۴۷ پرونده ارجاعی در خصوص بلند مرتبه سازی این مصوبه را داشته است.

شورای عالی شهرسازی و معماری در پایان مصوبه خود تاکید کرده است: مجددا ضرورت تسریع در ارسال ضوابط بلند مرتبه سازی جهت طرح در شورایعالی یادآور می شود.

 

ایسنا

    نظرات