ساخت و سازهای بی‌رویه عرصه منابع طبیعی روستاها را مورد تهدید قرار داده است

ساخت و سازهای بی‌رویه عرصه منابع طبیعی روستاها را مورد تهدید قرار داده است

http://www.bananews.ir/مدیر کل طرح‌های هادی بنیاد مسکن گفت: با اجرای طرحهای هادی که تا کنون پیشرفت ۸۹ درصدی داشته است از ساخت ساز بی رویه که موجب تهدید عرصه‌های طبیعی کشور می‌شود جلوگیری می‌کند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irمجیدی مدیر کل امور طرح‌های هادی بنیاد مسکن با بیان اینکه تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی یکی از فراگیرترین امور بنیاد مسکن در روستا‌ها به شمار می‌رود گفت: طرح‌های هادی روستاها وضعیت توسعه از جمله کاربری‌های زمین و خدمات مورد نیاز برای توسعه روستاها طی ۱۰ سال آینده مشخص می‌کند.

مجیدی تصریح کرد: طبق سرشماری سال ۹۰۳۸ هزار ۱۳۱ روستای بالای ۲۰ هزار خانوار وجود دارد که از این تعداد ۳۳ هزار و ۳۸۶ روستای بالای ۲۰ خانوار طرح هادی تهیه شده و طی چند ماه آینده به تصریح می‌رسد.

مجیدی اظهار داشت: بنیاد مسکن برای ۸۲۲ روستای زیر ۲۰ خوانوار طرح هادی تهیه کرده و عملکرد بنیاد مسکن در تهیه طرح های هادی به ۳۴ هزار ۲۰۸ روستا می‌رسد.

مدیر کل امور طرح‌های بنیاد مسکن افزود: تا کنون برای ۳۳ هزار ۵۷۸ روستا طرح هادی تهیه شده که در کل ۸۹ درصد از اهداف ما در این بخش محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه باید تا پایان برنامه پنجمین توسعه باید برای تمامی روستاها طرح هادی تهیه شود گفت: در حال حاضر تنها برای ۴ هزار ۷۰۰ روستا طرح هادی تهیه نشده که این اهداف نیز تا سال آینده اجرایی می‌شود.

مجیدی توضیح داد: با استفاده از اجرای طرح هادی وضعیت کاربری و فیزیکی روستاها مشخص می‌شود و از ساخت سازهای بیشماری که در روستاها انجام می‌شود با استفاده از طرح‌های هادی جلوگیری می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: ساخت ساز بی رویه در روستاها عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی مورد تهدید قرار گیرد و امیدوار هستیم با اجرای طرح‌های هادی اراضی زراعی ما حفظ شود.

مدیر کل طرح‌های هادی بنیاد مسکن با بیان اینکه مدت اعتبار طرح‌های هادی ۱۰ ساله است گفت: بعد از گذشت ۱۰ سال از اجرای طرح‌های هادی این طرح‌ها از اعتبار ساقط می‌شود و مصوبات آنها هیچ اعتباری ندارد بنابرین باید این طرح‌ها مورد بازنگری قرار گیرند.

وی تصرح کرد: در حال حاضر برای ۴ هزار ۷۵۳ روستای بالای ۲۰ خانوار طرح بازنگری تهیه شده است و در مجموع کل طرح‌های بازنگری بنیاد مسکن در روستاها ۴ هزار ۷۹۳ مورد بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در بخش بازنگری طرح‌های روستای هدف کمی بنیاد مسکن محقق شده است.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات