نظریه جزایر شناور در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

نظریه جزایر شناور در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

http://www.bananews.ir/نظریه جزایر شناور در مدیریت بحران توسط مهندس علیرضا سعیدی در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در شهر مشهد ارائه گردید ، این دومین نظریه در مدیریت بحران در سطح بین المللی میباشد که توسط یک نظریه پرداز ایرانی ارائه میگردد نظریه قبلی این نظریه پرداز  با عنوان ،، نظریه تعادل در میریت بحران در سال ۱۳۸۴ در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در تهران ارائه گردیده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irدر جوامعی که دارای ساختار مدیریت واحد مرکزی هستند، یکی از مهمترین عوامل منجر به ایجاد بحران، آسیب رسیدن به ساختار مدیریت واحد مرکزی، همزمان با قطع ارتباط مابین جامعه با مدیریت واحد مرکزی، بر اثر وقوع یک حادثه است.

در این صورت، اگر مدیریت واحد مرکزی نتواند ساختار خود را به سرعت بازسازی کند و ارتباط خود را با جامعه به نحو مؤثری برقرار نماید، جامعه آسیب دیده وارد مرحله بی‌بازگشت فروپاشی می‌گردد.

با توجه به اینکه تلاش هم زمان برای بازسازی هسته مرکزی مدیریت واحد و برقراری ارتباط با جامعه آسیب دیده اغلب غیر ممکن و در صورت امکان، نیازمند زمان طولانی و هزینه بسیار بالایی می‌باشد، نظریه جزایر شناور بهترین روش جهت بازگرداندن جامعه آسیب دیده از ادامه روند بی‌بازگشت بحران در پیش رو می‌باشد.

 

نظریه جزایر شناور در مدیریت بحران:

هرگاه مدیریت واحد مرکزی جامعه‌ای بر اثر حادثه، به نحوی دچارآسیب گردد که نتواند بطور مستقیم جامعه آسیب دیده را مدیریت نماید، لازم است تا با ایجاد جزایر شناور مدیریتی، مدیریت جامعه آسیب دیده به این جزایر تفویض گردد.

این جزایر این امکان را برای مدیران ارشد بحران بوجود می‌آورند که با اتصال به یکدیگر، جزایر بزرگتری را ایجاد نموده و در کوتاهترین زمان، مدیریت واحد مرکزی را بازسازی و جامعه را از بحران خارج نمایند.

بدین منظور لازم است جزایر شناور مدیریتی، حداقل دارای شرایط زیر باشند:

۱- هر جزیره شناور مدیریتی، تا زمانی که با مرکز ارتباط مستقیم برقرار ننموده است، کاملاً بصورت مستقل و براساس اصول اولیه از پیش تعریف شده خود عمل می‌کند.

۲- هر جزیره شناور حداقل دارای یک مدیر آموزش دیده است؛ وجود این مدیر آموزش دیده، اساس ایجاد یک جزیره شناور است.

۳- تمامی جزایر شناور دارای اصول اولیه تعریف شده مشترک و ثابت برای رسیدن به یک هدف نهایی هستند.

۴- تمامی جزایر شناور موظف به اتصال به همدیگر، برای ایجاد جزایر بزرگتر و توانمندتر مدیریتی هستند.

۵- مدیران آموزش دیده برای مدیریت جزایر شناور دارای رتبه بندی و شرح وظایف از پیش تعیین شده می‌باشند و در زمان اتصال چند جزیره به هم، مدیریت جزیره جدید بر اساس رتبه مدیران تعیین می‌گردد.

 

سعیدی علیرضا
دبیرکل و عضو هیئت مدیره جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران

    نظرات