در بازسازی مبحث ۲۲ قانون نظام مهندسی، دسترسی به جبهه کار محدود است

در بازسازی مبحث ۲۲ قانون نظام مهندسی، دسترسی به جبهه کار محدود است

http://www.bananews.ir/غفاری نایب رئیس نظام مهندسی کشور در ششمین همایش مقررات ملی ساختمان گفت: در مبحث ۲۲ قانون نظام مهندسی باید دقت و توجه بیشتری شود و همگام با آخرین استانداردهای مهندسی شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irغفاری نایب رئیس نظام مهندسی کشور در ششمین همایش مقررات ملی ساختمان با اشاره به این که هدف از مبحث ۲۲ قانون نظام مهندسی ساختمان این بوده است که در ساخت ساختمان باید حیات وجود داشته باشد و برای این حفظ این حیات باید شرایط بهره‌برداری از ساختمان به نحو احسنت انجام شود.

وی در ادامه افزود: در مباحث ۳ تا ۲۱ قانون نظام مهندسی که مربوط به نوسازی است الزام‌محور رصد تعقبی و در مبحث ۲۲ که مربوط به بازسازی است نوع کنترل تقاضامحور است.

در بخش بازسازی مبحث ۲۲ ساختمان‌ها دارای ساکن و معارض است و تخریب ساختمان به اجبار انجام می‌شود و امکان تغییر کاربری وجود دارد، همچنین دسترسی به جبهه کار در بازساری مبحث ۲۲ محدود و گاهاً ناممکن است. در بخش بازسازی دسترسی به جبهه کار نامحدود است و ساختمان‌ها بدون ساکن هستند.

غفاری در ادامه در خصوص ایمنی ساختمان‌ها توضیح داد: ایستایی‌سازی در برابر بارهای داخلی و اتفاقی و حفاظت در برابر حریق و همچنین جلوگیری از خفگی و انفجار و وجود حفاظ برای جلوگیری از سقوط انسان از جمله موارد ایمنی مربوط به ساختمان‌ها محسوب می‌شود.

نایب رئیس نظام مهندسی کشور توضیح داد: در حال حاضر کنترل ساختمان‌ها در ادارات مربوط به بخش اداری است در حالی که باید ایمنی ساختمان‌ها به بخش‌های نظام مهندسی واگذار گردد.

غفاری در ادامه خاطرنشان کرد: باید فاکتورهای مشخصی برای ارزیابی و امکان‌سنجی در ساختمان‌ها ایجاد شود.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات