طرح جدید مسکنی ربیعی و آخوندی/ تدوین نقشه رفاه و فقر در سال ۹۴

طرح جدید مسکنی ربیعی و آخوندی/ تدوین نقشه رفاه و فقر در سال ۹۴

http://www.bananews.ir/وزیر کار با اشاره به برنامه ریزی وزارت کار و مسکن درباره برنامه های حمایتی از برخی بخش ها برای حضور در بازار گران مسکن گفت: نقشه فقر کشور تدوین می شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irعلی ربیعی با اشاره به اینکه متاسفانه یکی از مشکلات در سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌ های رفاهی فقدان آمار اطلاعات لازم است گفت: تکالیف قانونی متعددی برای تشکیل بانک های اطلاعاتی و شناسایی خانوارها صورت گرفته بود که هزینه‌ های زیادی در دستگاه های مختلف اجرایی برای جمع آوری اطلاعات آن انجام شده بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: بنابراین قرار شد بانک ها به صورت متمرکز برای امر سیاستگذاری رفاهی یا اجتماعی با آئین نامه تشکیل پایگاه اطلاعات فعالیت کند و از این طریق می‌توانیم برای برنامه ریزی‌ ها و سیاست‌ های رفاهی مثل یارانه، مسکن و شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، بیمه و مسئولیت دستگاه‌ های حمایتی بهره بگیریم.

وی افزود: این شورای راهبردی دارای کمیته‌ های مختلف با حضور دستگاه های مختلف دولتی است که زیرساخت های آن در وزارت مخابرات وجود دارد و وزارت مخابرات مسئولیت ایجاد زیرساخت های فنی آن را بر عهده دارد.

ربیعی با بیان اینکه مصوبه جدید شورای عالی رفاه، تدوین نقشه رفاه و فقر کشور است بیان داشت: برای اینکه سیاستگذاری رفاه منسجم باشد نیازمند نقشه رفاه و فقر کشور با همکاری مرکز آمار بودیم که قرار شد تا نیمه دوم سال ۹۴ بتوانیم این نقشه را برای کاهش نابرابری ها تدوین کنیم و برنامه ریزی‌ های آن را انجام دهیم.

وزیر کار با تاکید بر اینکه در شورای عالی رفاه موضوعی با وزارت مسکن در مورد نحوه چگونگی حمایت از بخش‌ هایی که توانایی حاضر شدن در بازار پُرقیمت مسکن را ندارند نیز مطرح شد که مصوبه آن به جلسه‌ هیات دولت در روز چهارشنبه موکول شد و بعد از جلسه هیات دولت به تفسیر در رابطه با آن توضیحات لازم ارائه خواهد شد.

 

مهر

    نظرات