مرکز تجارت جهانی فردوسی، تخلفی از منظر شهرسازی ندارد

مرکز تجارت جهانی فردوسی، تخلفی از منظر شهرسازی ندارد

http://www.bananews.ir/معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: نتیجه بررسی‌های شورای عالی معماری و شهرسازی نشان داد تخلف حادی در مرکز تجارت جهانی فردوسی از نظر شهرسازی وجود ندارد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irپیروز حناچی در پاسخ به پرسشی در خصوص نظر شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تخریب برج مرکز تجارت جهانی فردوسی که در میدان فردوسی تهران ساخته شده، خاطرنشان کرد: این شورا مستقیما وارد موضوع کیفیت ساخت نمی‌شود مگر اینکه موضوع حادی باشد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افزود: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از جنبه رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی این مجتمع در حال پیگیری شکایات مطرح شده نسبت به این برج است؛ اما نتیجه بررسی‌های شورای عالی معماری و شهرسازی در حوزه تخلفات شهرسازی این برج این بود که تخلف حادی در آن وجود ندارد؛ ولی گزارش‌های معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به زودی ارائه می‌شود.

 

 پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

    نظرات