مصرف برق کشور حدود ۴۰۰ مگاوات کاهش یافت

مصرف برق کشور حدود ۴۰۰ مگاوات کاهش یافت

http://www.bananews.ir/میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به ۱۶ هزار و ۷۴۹ مگاوات رسید و پیک مصرف برق حدود ۴۰۰ مگاوات کاهش یافت.

پیک مصرف برق کشور در نخستین روز سال ۹۴ (شنبه اول فروردین‌ماه) درمقایسه با روز مشابه پارسال حدود ۴۰۰ مگاوات کاهش یافت.

دیروز پیک مصرف برق کشور ۲۵ هزار و ۲۶۲ مگاوات به ثبت رسید درحالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال ۲۵ هزار و ۶۳۸ مگاوات گزارش شده بود.

دیروز پیک مصرف برق کشور درمقایسه با روز مشابه سال گذشته ۳۷۶ مگاوات کاهش یافت.

همچنین میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به ۱۶ هزار و ۷۴۹ مگاوات رسید.

صنایع کشور نیز در روز گذشته سه‌هزار و ۳۳ مگاوات برق مصرف کردند.

 

فارس

    نظرات