پرداخت ۱۹۰۰ میلیارد ریال اعتبارات دولتی به بخش حمل و نقل شهرداری تهران

پرداخت ۱۹۰۰ میلیارد ریال اعتبارات دولتی به بخش حمل و نقل شهرداری تهران

www.bananews.irاز ۱۶۷۸ میلیارد ریالی که دولت طی سال جاری تاکنون به متروی تهران پرداخت کرده۹۲۰ میلیارد ریال آن برای خرید و ساخت واگن های موردنیاز و ۷۵۸ میلیارد ریال برای توسعه خطوط مترو اختصاص پیدا کرده است.

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام کرد:از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا کنون۱۹۰۰ میلیارد ریال اعتبارات دولتی برای کمک به توسعه حمل و نقل عمومی تهران شامل کمک به توسعه و تکمیل متروی تهران،یارانه بلیت اتوبوس و مترو و تعمیر قطعات اتوبوسهای متوقفی به شهرداری تهران پرداخت شده است.

به گزارش بنا نیوز به نقل از خبرگزاری ایلنا، از این مبلغ از ابتدای امسال تا کنون ۱۶۷۸ میلیارد ریال از سوی دولت به منظورکمک به متروی تهران پرداخت شده است.

از ۱۶۷۸ میلیارد ریالی که دولت طی سال جاری تاکنون به متروی تهران پرداخت کرده۹۲۰ میلیارد ریال آن برای خرید و ساخت واگن های موردنیاز و ۷۵۸ میلیارد ریال برای توسعه خطوط مترو اختصاص یافته است.

همچنین مبلغ ۲۲۲ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات سوخت و گمرکی بابت یارانه بلیت مترو و اتوبوس،راه اندازی اتوبوس های متوقفی(تعمیر قطعات اتوبوسها)توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شهرداری تهران پرداخت شده است.

در سال جاری نیز تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و راه اندازی ۸ رام قطار شهری ویژه خطوط مختلف متروی تهران(مشتمل بر ۵۶ واگن) وارد کشور شده که در حال آماده سازی برای وردد به خطوط مترو می باشد.

همچنین مقرر شد تعداد ۴ رام قطار دو طبقه جدید نیز برای استفاده در خط تهران-کرج از سوی دولت به متروی تهران تحویل گردد.

 

    نظرات