مخالفت شورای عالی شهرسازی با پروژه پردیسبان قزوین

مخالفت شورای عالی شهرسازی با پروژه پردیسبان قزوین

http://www.bananews.ir/

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اجرای پروژه پردیسبان قزوین مخالفت کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irپیروز حناچی در نامه‌ای به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین اعلام کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱ فروردین ۹۴ پیرو مباحث جلسه مورخ ۳ شهریور ۹۳ با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و عدم دریافت مجوز آب از وزارت نیرو و نیز عدم تطابق با سیاست‌های طرح‌های فرادست با اجرای پروژه پردیسبان مخالفت کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳ شهریور ۹۳ در خصوص مجموعه گردشگردی تفریحی کاسپین قزوین(پردیسبان) مصوب کرد: با توجه به ماده ۹ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان و لزوم اخذ مجوزهای قانونی قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی در مدت زمان بررسی طرح پردیسبان قزوین هر گونه تبلیغات در باره این پروژه از رسانه ها ممنوع است.

در این مصوبه آمده است: نظر به اهمیت سرمایه گذاری شفاف و قانونمند و با توجه به دلایل کارشناسی مندرج در صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی(پیوست) شرکت سرمایه گذار پروژه مجموعه گردشگری-تفریحی کاسپین قزوین(پردیسبان) موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه مدارک لازم برای دریافت موافقت اصولی و طرح مجدد موضوع در کمیته فنی شورایعالی از دوایر ستادی مربوطه اخذ و ارائه کند.

رعایت کامل الزامات وضوابط طرح‌های فرادست درباره مقیاس عملکرد وضوابط پهنه‌بندی وضوابط حریم-شهرها و منابع طبیعی، تأییدیه گزارش ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ مجوز نهایی وزارت نیرو درباره میزان تخصیص منابع آب، انجام و ارائه مطالعات جامع ترافیکی و دریافت تاییدیه مجوز از مراجع ذیربط حاکمیتی در خصوص عرضه عمومی سهام از جمله این موارد است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه خود به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین پیرو جلسه مورخ ۳ شهریور ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید کرده بود: بدیهی است بررسی موارد مربوط به جزئیات طرح در مراحل بعدی مستلزم انجام مراحل تصویبی و قانونی مربوطه می‌باشد و در هر حال در صورت عدم ارسال موارد اشاره شده (دریافت موافقت اصولی) در مدت مقرر، موضوع درخواست و سوابق این پروژه کان لم یکن تلقی می شود.

وی افزود: با توجه به روند رو به گسترش استفاده از عرضه عمومی اوراق بهادار برای تامین سرمایه در پروژه های بزرگ ساختمانی و با توجه به لزوم رعایت مفاد قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن تاکید بر لزوم رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط در کلیه مراحل تصمیم گیری و تصویب در شوراها و کمیته های مرتبط استانی مقرر کرد پیش از هرگونه اقدام مجوزهای لازم دریافت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نظر به مفاد قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن که تبلیغ عرضه عمومی اوراق بهادار تحت هر عنوان (سهام شرکت، اوراق مشارکت، اوراق مشاعی و ...) برای جمع آوری سرمایه های مردمی در پروژه های ساختمانی را بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع و برای متخلفین از آن مجازات وضع کرده است، در چنین مواردی شوراهای شهرسازی و معماری استان (قزوین) و کمیته ها و دبیرخانه های مربوطه موظفند قبل از تصمیم گیری و تصویب طرح در مواردی که در صلاحیت آن هاست، موضوع را جهت دریافت مجوز به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اعلام کنند.

در ادامه آن نامه آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر لزوم رعایت ماده ۹ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان در خصوص لزوم اخذ مجوزهای قانونی قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی در مطبوعات و رسانه‌ها تاکید مجدد می‌نماید و در مدت زمان بررسی این طرح، انجام هر گونه تبلیغات در باره این پروژه از رسانه ها ممنوع است.
همچنین با توجه به لزوم هماهنگی و جلوگیری از اطاله رسیدگی در فرایند بررسی و تصویب طرح های محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی، از کلیه نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو شوراها و کمیته های مرجع تصویب طرح های مذکور درخواست می شود در مواردی که تصمیم گیری مربوط به آن دستگاه در صلاحیت مدیران محلی و استانی دستگاه نیست یا تایید مقامات ارشد آن دستگاه لازم است قبل از اعلام نظر، مجوزهای لازم را از مقامات ذی صلاح دستگاه اجرایی مربوط اخذ و پس از انجام هماهنگی های لازم نسبت به ارائه نظر در کمیته ها و شورا ها و دبیرخانه های منطقه ای و استانی اقدام کنند.

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، ‌ منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲ دی ۷۸ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۸ اردیبهشت ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری، موضوع پروژه پردیسبان دراستان قزوین ارائه و نسبت به ادامه عملیات اجرایی تصمیم گیری شد.

در این جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر شد با توجه به ماده ۹ قانون «منع فروش و واگذاری ...» و ماده ۲۱ قانون «پیش فروش ساختمان»، صدا و سیما نسبت به تبلیغات در رسانه ملی با اخذ مجوزهای قانونی و ملی اقدام کند.

همچنین تصمیم گیری شد تا همه عملیات اجرایی در محدوده پروژه اعم از عملیات خاکی و تأسیس کارگاه تا اخذ مجوز از شورایعالی شهرسازی و معماری، توسط مسئولین استان متوقف شود.

بنابر این گزارش شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر کرد: مسئولان استان قزوین نسبت به هدایت موضوع در مسیر شوراهای قانونی استانی و ملی و نهایتاً ارجاع به شورای عالی شهرسازی و معماری برای تصویب نهایی اقدام کنند.

 

مهر

    نظرات