پیشروی بیابان در خراسان‌شمالی

پیشروی بیابان در خراسان‌شمالی

http://www.bananews.ir/مدیر امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌شمالی گفت: سرعت روند بیابانی شدن در استان رو به افزایش است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاحمد یزدانی در پاسخ به این سؤال که چقدر به مساحت بیابان‌های استان افزوده شده است، اظهار کرد: آمار مشخصی در این خصوص وجود ندارد اما روند بیابانی شدن در حال افزایش است. به عنوان مثال شهرستان مانه و سملقان، جزء مناطق بیابانی استان نیست، اما زمین‌های کشاورزی آن به سوی بیابانی شدن پیش می‌رود.

وی افزود: تعدادی از چاه‌ها و قنوات در حال متصل شدن به آب‌های شور و زمین‌ها در حال شور شدن هستند و بخشی از اراضی کشاورزی استان در حال تبدیل شدن به اراضی کم‌بازده هستند.

یزدانی با اشاره به اینکه مساحت بیابان‌های استان ۱۸۳ هزار هکتار است، ادامه داد: برطبق مطالعات کشاورزی، مساحت کانون‌های بحرانی بیابان‌های استان ۹۶هزار هکتار است اما براساس مطالعات استانی این اداره کل، مساحت این مناطق ۳۷۰۰ هکتار است. اگر این مناطق مدیریت نشوند بر مساحت آنها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۸۰ درصد بیابان‌های استان مطالعه شده و برای آنها طرح تدوین شده است، خاطرنشان کرد: اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای این طرح کافی نیست. همچنین در بیابان‌های استان ۵۰۰ نفر شتر وجود دارد که آنها خود عامل تخریب نهال و بوته‌های بیابان هستند و باید برای ساماندهی آنها به فکر ساخت واحدهای صنعتی و یا نیمه صنعتی باشیم.

وی با اشاره به طرح ترسیب کربن در ۶ روستایی که در مناطق بیابانی استان قرار دارند، افزود: با اجرای این طرح به مسائل اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی افراد ساکن در این نقاط توجه جدی می‌شود.

 

ایسنا

    نظرات