برگزاری چهارمین نشست تخصصی «راهبر مهندسان ساختمان»  با همکاری «دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران» با موضوع: «کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای»

برگزاری چهارمین نشست تخصصی «راهبر مهندسان ساختمان» با همکاری «دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران» با موضوع: «کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای»

http://www.bananews.ir/نیروی انسانی متخصص، بالاترین سرمایه هر جامعه ای محسوب می گردد که توجه به این مهم با برنامه ریزی مناسب در دو حوزه آموزش و اشتغال، موجبات رشد و پویایی آن جامعه را فراهم می نماید. از طرفی عامل اصلی ترس از آینده، فقدان برنامه ریزی صحیح در گذشته و حال و نهایتاً آماده نبودن برای مواجهه با بحرانها و چالشهای پیش رو می باشد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irدر این میان، یکی از چالشهای بسیارمهم برای جامعه مهندسان ساختمان، حجم تعداد فارغ التحصیلان مرتبط با هفت تخصص تعریف شده در نظام مهندسی ساختمان و جذابیت اخذ صلاحیتهای حرفه ای در سه حوزه طراحی، اجرا و نظارت ساختمان می باشد که پیش بینی می شود چنانچه برای آن برنامه ریزی صحیح و به موقعی انجام نپذیرد، بازارهای کار در این حوزه ها دچار بحران گردد.

خلاقیت، ابتکار و هوش بالای جامعه مهندسان ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ظرفیتی را ایجاد نموده است که امکان برنامه ریزی صحیح و کارآمد برای گذر از چالشهای یاد شده و کنترل و مدیریت بحران پیش رو، دور از انتظار نیست. بندهای ۲و۳ از ماده۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتاً توجه به مشاغل و حرفه های مهندسی و تلاش جهت رشد و اعتلای مهندسی در کشور را بعنوان اهداف و خط مشی این قانون برشمرده است.

 

همچنین بند۲ از ماده۱۵ در قانون مذکور نیز برنامه ریزی جهت رشد و اعتلای حرفه های مهندسی و مشاغل مرتبط با آن را به دوش اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها نهاده است. از طرفی بند۷ از ماده۲ همان قانون، اطمینان از ایمنی و بهداشت، بهره دهی مناسب، تأمین آسایش و صرفه اقتصادی در ساختمانها، فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی را درجهت حمایت ازمردم بعنوان بهره برداران اصلی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی را از اهداف اصلی وضع مقررات ملّی ساختمان اعلام نموده است.

باتوجه به ظرفیتهای قانونی موجود، پیش بینی صلاحیتهای جدید افزون بر سه صلاحیت موجود(طراحی، اجرا و نظارت) نظیر؛ صلاحیت ایمنی، صلاحیت نگهداری و تعمیر، صلاحیت انرژی و سایر صلاحیتها متناسب با مباحث مقررات ملی ساختمان و با داشتن استدلال و عقبه کارشناسی لازم و البته پیش بینی و تأمین بازار کار اولیه، می تواند مورد توجه و برنامه ریزی جامعه مهندسان ساختمان و مسئولین ذیربط قرار گیرد.

اهتمام جدی و عملی به موضوع کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای در حوزه ساختمان، به طور حتم می تواند در رشد اقتصادی و فرهنگی کشور تأثیر به سزایی داشته باشد. رشد اقتصادی از این حیث که زیرساختهای اولیه برای اشتغال خیل عظیم متخصصان و حرفه مندان این عرصه فراهم می گردد و از اتلاف هزینه های آموزشی و خروج نیروی انسانی متخصص از تخصص آموزش دیده، جلوگیری خواهد شد و رشد فرهنگی از این حیث که ضمن جلب رضایت نیروی انسانی متخصص، تلاش جهت کسب مهارتهای حرفه ای برای افزایش کیفی ارائه خدمات مهندسی ساختمان و در نهایت حفظ سرمایه های کشور فراهم می گردد.

براین اساس مهندسین و متخصصین «دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران» و «جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان» با درک این واقعیت برآنند که با برگزاری نشست تخصصی مشترک با عنوان «کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای» در محورهای تعیین شده ذیل در سی و یکم اردیبهشت ماه سال۹۴، به بحث و بررسی این موضوع بپردازند و برای این منظور دست همکاری تمامی صاحبنظران و نخبگان جامعه مهندسی ساختمان را به گرمی می فشارد و از یادداشت ها و مقالات ارزنده آن ها جهت ارائه در نشست مذکور استقبال می نمایند.

محورهای نشست:

۱- ارتباط اخلاق مهندسی با نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای مهندسان ساختمان
۲- نقاط ضعف و قوت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای
۳- کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای و نقش آن در رشد فرهنگی و اقتصادی مهندسان ساختمان
۴- بررسی ظرفیتها و صلاحیتهای حرفه ای مشترک و انحصاری در هفت رشته تخصصی ساختمان
۵- نقش اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی ساختمان در کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای
۶- نقش دفاتر و شرکتهای خدمات مهندسی ساختمان در کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای
۷- نقش سازمانها، دولت و مجلس در کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای مهندسان ساختمان

جهت کسب اطلاعات بیشتر، ارسال یادداشت و مقاله و همچنین ثبت نام در نشست تخصصی مذکور، به آدرس: www.Lobe.ir مراجعه فرمایید.

 

    نظرات