۲ ویژگی مهم طرح مسکن اجتماعی/ اشتباهات مسکن مهر تکرار نمی‌شود

۲ ویژگی مهم طرح مسکن اجتماعی/ اشتباهات مسکن مهر تکرار نمی‌شود

http://www.bananews.ir/یک مقام مسئول در وزارت کار گفت: طرح مسکن اجتماعی در ابعاد محدودتر اجرا می شود و اشتباهات مسکن مهر را نخواهد داشت.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاحمد بیگدلی شاملو درباره ویژگی ها و مزایای مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی از قبل اجرا می شد و اکنون تفاوت آن در چگونگی اجرای آن است. کیفیت در اجرا و ابعاد محدودتر مسکن اجتماعی از ویژگی های اصلی آن محسوب می شود.

مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت کار اظهارداشت: مسکن اجتماعی به دنبال آن است که مزایای مسکن مهر را داشته باشد ولی عاری از معضلات و مشکلات آن باشد. بیگدلی شاملو در بیان مشکلات مسکن مهر افزود: در مسکن مهر، جامعه هدف متناسب با امکانات اجرایی نبود و دیگر اینکه تکیه آن بر زمین دولتی بود، در حالی که در محدوده شهرها قرار نداشت.

وی تاکید کرد: تعاون هیچگاه از مسکن اجتماعی غافل نبوده و با ویژگی هایی که اکنون مطرح است، با مشارکت وزرات تعاون و سازمان های مربوطه اجرا می شود. مهم ترین ویژگی آن تفاوت در کیفیت اجرا، محل اجرا و مناطقی است که ابعاد محدودتری داشته و در بافت های فرسوده و شهری قرار دارند.

این مقام مسئول در وزارت کار بیان داشت: از دیگر ویژگی های مهم مسکن اجتماعی، متناسب بودن هدف آن با امکانات اجرایی است. بیگدلی با اشاره به اینکه همکاری دستگاه ها با یکدیگر در این زمینه موجب هم افزایی می شود تاکید کرد: مسکن اجتماعی منحصر به تعاون نیست، اما تعاونی ها می توانند آن را ساماندهی کنند و ما از این موضوع استقبال می کنیم.

 

مهر

    نظرات