ثبت بیشترین ساخت و سازها در منطقه ۲ تهران

ثبت بیشترین ساخت و سازها در منطقه ۲ تهران

http://www.bananews.ir/در پاییز سال گذشته بیشترین پروانه‌های ساختمانی برای احداث ساختمان شامل پروانه ساخت، تخریب و نوسازی در مناطق ۲ تهران و کمترین پروانه‌ها در مناطق ۱۹ و ۲۲ در شهر تهران صادر شده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irگزارش مرکز آمار از میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران حاکی از آن است که در پاییز سال گذشته مجموعا نزدیک به ۱۹۰۰ پروانه صادر شده است که بیشترین پروانه‌ها به ترتیب در مناطق ۲، ۴ و ۱۵ تهران بوده است.

بر این اساس در این مدت تعداد ۱۶۱ پروانه ساختمانی برای منطقه ۲ صادر شده است که ۱۵۰ پروانه آن مربوط به ساخت‌وسازهای پنج طبقه یا بیشتر بوده است. براساس این آمار در این مدت پروانه ساخت نزدیک به ۱۶۰۰ واحد مسکونی در منطقه ۲ تهران صادر شده است.

همچنین برای مناطق ۴ و ۱۵ نیز به ترتیب ۱۵۹ و ۱۴۶ پروانه ساخت در این مدت صادر شده که به ترتیب معادل ساخت ۱۴۷۰ و ۷۱۵ واحد مسکونی در این مناطق بوده است. براساس این گزارش کمترین تعداد پروانه‌های ساخت برای مناطق ۱۹ و ۲۲ صادر شده که تعداد آنها در این مدت معادل ۳۴ پروانه و حدود ۱۴۰ واحد مسکونی بوده است.

 

ایسنا

    نظرات