طرح و اجرا ی ترمیم و بازسازی سردَر دانشگاه تهران

طرح و اجرا ی ترمیم و بازسازی سردَر دانشگاه تهران

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز(BanaNews.irانجمن بتن ایران با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و انجمن علمی بتن ایران برگزار می‌‌کند:

موضوع سخنرانی:

طرح و اجرا ی ترمیم و بازسازی سردَر دانشگاه تهران

سخنرانان:

- دکتر محمد شکرچی زاده – کلیات و استراتژی تعمیر
- دکتر مهدی چینی - ارزیابی سازه سردَر دانشگاه
- مهندس محمدرضا رئیس محمدیان - انتخاب مصالح تعمیری
- مهندس محمود ایراجیان - چالشهای اجرای تعمیر

(شرکت برای عموم آزاد است)

مکان برگـزاری:

تهران ـ بزرگراه شیخ فضل اله نوری ـ‌ جنب شهرک فرهنگیان ـ خ نارگل ـ خ شهید مروی ـ خ شهید مروی – سالن اجتماعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی

زمان: چهارشنبه ۲۰/ ۳ / ۱۳۹۴ ساعت ۰۰ :۱۷ الی ۰۰ : ۱۹

جهت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه انجمن بتن ایران تماس حاصل فرمایید: www.ici.ir
تهران- شهرآرا- خ آرش مهر، بلوار غربی- پلاک۱۳ - طبقه ۱ تلفن : ۸- ۸۸۲۳۰۵۸۵ فاکس: ۸۸۲۷۰۰۵۹

انجمن بتن ایران با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و انجمن علمی بتن ایران برگزار می‌‌کند:

 

موضوع سخنرانی:

طرح و اجرا ی ترمیم و بازسازی سردَر دانشگاه تهران

 

سخنرانان:

دکتر محمد شکرچی زاده – کلیات و استراتژی تعمیر

 دکتر مهدی چینی -  ارزیابی سازه سردَر دانشگاه

مهندس محمدرضا رئیس محمدیان -  انتخاب مصالح تعمیری

مهندس محمود ایراجیان -  چالشهای اجرای تعمیر

 

(شرکت برای عموم آزاد است)

 

مکان برگـزاری:

تهران ـ بزرگراه شیخ فضل اله نوری ـ‌ جنب شهرک فرهنگیان ـ خ نارگل ـ خ شهید مروی ـ خ شهید مروی – سالن اجتماعات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی

زمان: چهارشنبه ۲۰/ ۳ / ۱۳۹۴  ساعت ۰۰ :۱۷ الی ۰۰ : ۱۹

 

جهت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه انجمن بتن ایران تماس حاصل فرمایید:                     www.ici.ir

تهران- شهرآرا- خ آرش مهر، بلوار غربی- پلاک۱۳ - طبقه ۱ تلفن : ۸- ۸۸۲۳۰۵۸۵  فاکس: ۸۸۲۷۰۰۵۹

    نظرات