انتشار  مقالات جدید دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر در سیویلیکا

انتشار مقالات جدید دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر در سیویلیکا

www.BanaNews.irمقالات جدید دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهردر سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش بنانیوز ،این فصلنامه در دوره اول- شماره دوم ، پاییز و زمستان حدود ۷ عنوان مقاله منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است ، دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهرتحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این نشریه:

  1. ارزیابی تأثیر قابلیت توسعه فضای سبز با بکارگیری رهیافت پارک های جیبی در ارتقای کیفیت منظر تاریخی شهر(مطالعه موردی: شهر قزوین)
  2. سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروندان و کارشناسان به مفهوم کیفیت محیط شهری در طرح مسکن مهر(مطالعه موردی: شهر امیدیه)
  3. تدقیق انگاره های مؤثر بر طراحی مناسب پارک های شهری جهت استفاده نابینایان
  4. شناسایی الگوهای زیبایی شناسی منظر بومی گیلان مبتنی بر تحلیل منظر روستایی(نمونه موردی: روستای پس چپر)
  5. بررسی مؤلفه های کیفیت زندگی در فضاهای شهری(مطالعه موردی: شهر لامرد)
  6. تأثیر آیین محرم بر کالبد شهرسنتی در دوره معاصر(مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل)
  7. تحلیلی بر روند شکل گیری پارادایم توسعه شهری پایدار با تأکید بر جریان های زیست محیطی

 

    نظرات