سند راهبردی زیباسازی شهر تهران تدوین شد

سند راهبردی زیباسازی شهر تهران تدوین شد

http://www.bananews.ir/معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران از تدوین " سند راهبردی زیباسازی شهر تهران" توسط مرکز مطالعات و اسناد راهبردی شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irعیسی علیزاده با بیان اینکه این سازمان از ۴ سال قبل تولید محتوایی برای کلیه حوزه‌های فعالیتی خود انجام داده است، ادامه داد: تولیدات سازمان در حوزه دانش زیباسازی به متناوب مورد استقبال مناطق شهرداری و کلانشهرها قرار گرفته و به عنوان یک دستوالعمل مورد استفاده قرار گرفته است.

او با تاکید بر اینکه سازمان بنا دارد ستادی عمل کند و لذا باید سطح دانش خود را ارتقاء بخشد، افزود: این تولیدات محتوایی هر سال از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران به روز شده و اسناد کاملی است.

به گفته علیزاده این رویکرد سازمان را بر آن داشت تا در یک تعامل دو طرفه با مرکز مطالعات شهرداری تهران تولیدات محتوایی و اسناد راهبردی خود را در این زمینه یک جا متمرکز کرده و به یک سند کامل تبدیل نماید.

او با اشاره به برگزاری جلسات متعدد بین سازمان زیباسازی و مرکز مطالعات شهرداری، گفت: در این جلسات موضوعات و دغدغه های سازمان زیباسازی از سوی کارشناسان و اسایتد هنری و فرهنگی به مرکز مطالعات اعلام شد تا در تدوین سند راهبردی لحاظ شود.

علیزاده با تاکید بر اینکه موضوع زیباسازی شهری صرفا به عهده سازمان زیباسازی نبوده و سازمان های دیگر شهرداری هم در آن دخیل هستند، ادامه داد: به همین دلیل جلسات متعددی در این زمینه در کمیته پژوهشی معاونت خدمات شهری برگزار شد تا نقطه نظرات مشترک در این حوزه عنوان شود.

به گفته او در اخرین جلسه مشترک سازمان و مرکز مطالعات تدوین این سند نهایی شد تا به عنوان سندی کامل در دستور کار اجرایی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران قرار گیرد و فضا و منظر شهری به محیطی آرام برای زندگی شهروندان تبدیل شود.

بر اساس گزارش سایت تهران سما، معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: تدوین سند راهبری موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما اینکه این سند ضمانت اجرایی داشته باشد موضوعی است که نباید آن را فراموش کرد.

 

ایسنا

    نظرات