صدور پروانه ساختمانی ۴۰ درصد کاهش یافت

صدور پروانه ساختمانی ۴۰ درصد کاهش یافت

http://www.bananews.ir/رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با بیان اینکه در سال گذشته صدور پروانه ساختمانی ۴۰ درصد کاهش یافت، گفت: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، مشخص نیست چرا مالیات باید افزایش پیدا کنند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاسماعیل کاظمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امکان پرداخت مالیات برای صنوف مصالح ساختمانی براساس این توافق وجود ندارد، گفت: در سال ۹۳ واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه کاهش توزیع داشتند اما حدود ۱۴ درصد مالیات آنها در سال ۹۲ به ۱۸ درصد افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه مالیات باید براساس درصد درآمد تحقق یافته وضع و دریافت شود، اظهار داشت: مطابق با مستندات قانونی باید براساس آنچه عملکرد مودی است، مالیات نیز وضع شود اما شواهد و مستندات نشان از کاهش درآمد صنوف در سال گذشته دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با بیان اینکه توافق به عمل آمده بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران به مثابه انتخاب بین بد و بدتر بود، چرا که اگر این توافق به عمل نمی آمد شاید مالیات ۲۶ درصدی برای صنوف وضع می کردند، بیان کرد: براساس توافقی که بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی صورت گرفت، میزان افزایش مالیات کسانی که تا یک میلیون تومان در سال ۹۲ مالیات پرداخت می کردند، ۸ درصد، یک تا سه میلیون تومان ۱۲ درصد و بیش سه میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت.

وی اعتقاد داریم که مالیات باید از واحدهای صنفی اخذ شود اما این مالیات باید براساس درآمدهای تحقق یافته آنها باشد، افزود: اینگونه وضع مالیات مردم را نسبت به پرداخت و فلسفه مالیات بی تفاوت می‌کند در حالی که باید دولت تدبیری اتخاذ کرد تا این بی‌تفاوتی در جامعه ایجاد نشود.

کاظمی با بیان اینکه از یکهزار و ۲۰ عضو اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی حدود ۳۷۰ عضو غیرفعال هستند، ادامه داد: از این تعداد در حدود ۳۰۰ عضو در حد غیرفعال هستند و تنها ۳۰۰ عضو در این رشته فعالیت دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با بیان اینکه در سال گذشته صدور پروانه ساختمانی ۴۰ درصد کاهش یافت، افزود: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، مشخص نیست چرا مالیات باید افزایش پیدا کنند.

 

ایسنا

    نظرات