طرح‌های عمرانی از بودجه کامل جا ماند

طرح‌های عمرانی از بودجه کامل جا ماند

http://www.bananews.ir/هرچند سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه سال گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان کمتر از میزان مصوب بود ولی با این حال دولت توانست ۳۰ هزار میلیارد تومان به این طرح ها اختصاص دهد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir بررسی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۳ حاکی از عدم تحقق بودجه‌های عمرانی است که البته این به روالی معمول در بودجه‌های سنواتی تبدیل شده و اغلب این طرح ها از دریافت کامل سهم خود باز می مانند.

این در حالی است که طبق گزارش خزانه داری کل کشور از دریافت و پرداخت‌های مالی دولت در سال گذشته، از رقم مصوب حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان محقق شده و در اختیار این طرح‌ها قرار گرفته است.

پرداختی به طرح‌های عمرانی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ از درصد کمتری برخوردار است به گونه‌ای که در سال گذشته نسبت پرداخت اعتبار به این طرح‌ها ۳۶ درصد و در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۴٫۶ درصد بوده است.

باید یادآور شد که عدم تحقق بودجه‌های عمرانی در سال گذشته بی ربط به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت قابل توجه قیمت جهانی آن به ویژه در نیمه دوم سال گذشته نیست و با وجود صرفه جویی ۶۰۰۰ میلیاردی دولت در هزینه‌های جاری رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان به این پروژه‌ها اختصاص نیافته است.

 

ایسنا

    نظرات