رد صلاحیت کاندیداهای فاقد هرگونه فعالیت صنفی و حرفه ای توسط جامعه مهندسان ساختمان

رد صلاحیت کاندیداهای فاقد هرگونه فعالیت صنفی و حرفه ای توسط جامعه مهندسان ساختمان

http://www.bananews.ir/نتایج حاصل از سومین نظرسنجی مندرج در وبسایت تشکل حامی؛ نشان می دهد که مخاطبان و اعضای این تشکل، افراد فاقد هرگونه فعالیت صنفی و حرفه ای و آندسته از افرادیکه تاکنون از پروانه اشتغال خود بصورت صحیح و واقعی استفاده ننموده اند را واجد صلاحیت انتخاب بعنوان اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ندانسته و مطالبه آنرا دارند که حداقل ۷۵درصد اعضای هیئت مدیره آینده این سازمانها از فعالیت صنفی و حرفه ای قابل قبولی برخوردار باشند.

 به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، چنانچه بخواهیم تفسیر درستی از این نظرسنجی در ایجاد چیدمان اعضای هیئت مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران داشته باشیم، ۲۵نفر اعضای هیئت مدیره باید واجد شرایط ذیل باشند:

الف- حداقل ۷۵ درصد دارای فعالیت صنفی و حرفه ای قابل قبول؛ یعنی حداقل ۱۸ نفر

ب- حداکثر ۱۵ درصد دارای سوابق علمی و دانشگاهی قابل توجه؛ یعنی حداکثر ۴ نفر

ج- حداکثر ۱۰ درصد دارای سوابق سیاسی و مدیریتی قابل توجه؛ یعنی حداکثر ۳ نفر

درجهت انجام برنامه ریزی های لازم به منظور بررسی صلاحیت کاندیداهای مورد حمایت تشکل حامی، این تشکل علاقمند است از سایر تفسیرهای مخاطبان و اعضای تشکل خود باتوجه به نتایج این نظرسنجی مطلع گردد.

{jathumbnail off} 

http://www.bananews.ir/

منبع: www.HamiEng.com

    نظرات