کدام خانه‌ها راحت‌تر فروخته می‌شوند

کدام خانه‌ها راحت‌تر فروخته می‌شوند

http://www.bananews.ir/خانه‌های بین رده قیمتی هر متر مربع ۲ تا ۳ میلیون تومان، بیشترین تقاضای خرید را در شهر تهران دارند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،  بر اساس آمار ارایه شده از وزارت راه وشهرسازی، بیشترین سهم تعداد معاملات بر حسب قیمت یک مترمربع در فصل بهار ۱۳۹۴ به ترتیب در بازه‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیون ریال (۲۸ درصد)، ۳۰ تا ۴۰ میلیون ریال (۲۵ درصد) و ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال (۱۶ درصد) و کمترین تعداد معاملات به ترتیب در بازه‌های کمتر از۱۰ میلیون ریال (۱ درصد) و ۷۰ تا ۸۰ میلیون ریال (۳ درصد) می‌باشد.

مقایسه تعداد معاملات صورت پذیرفته در فصل بهار ۱۳۹۴ نسبت به بهار سال ۱۳۹۳ نیز نشان دهنده کاهش تعداد معاملات در تمامی بازه‌ها (به جز ۵۴ درصد افزایش در آپارتمانهای کمتر از متری ده میلیون ریال و ۱۸ درصد افزایش در بازه بیشتر از متری ۸۰ میلیون ریال) است. تعداد معاملات در آپارتمانهای با ارزش ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال به ازاء هر مترمربع بیشترین کاهش (۳۱ درصد) را داشته است.

اما توزیع واحدهای مسکونی بر حسب متراژ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی با مساحت ۵۰ تا ۷۰ مترمربع (۳۴ درصد) ثبت شده و در اکثر موارد با افزایش متراژ واحدها، تعداد معاملات نیز کاهش یافته است.

در بهار ۱۳۹۴ نسبت به بهار ۱۳۹۳ در همه سطوح، تعداد معاملات کاهش یافته و بیشترین کاهش مربوط به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع (با کاهش حدود ۲۶ درصدی) و کمترین کاهش مربوط به واحدهای مسکونی با مساحت بالای ۱۷۰ مترمربع (۱۷ درصد) بوده است.

همچنین بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بازه‌های قیمتی ۱۳۰ تا ۲۲۰ و کمتر از ۱۳۰ میلیون تومان (به ترتیب با سهم ۲۰ و ۲۹ درصدی) انجام شده و هر چه بازه‌های قیمتی بالاتر رفته است، تعداد معاملات کاهش یافته است.

 

ایسنا

    نظرات