مذاکره با فرانسوی‌ها برای انتقال تجربیات شهرسازی و تامین مسکن محرومان

مذاکره با فرانسوی‌ها برای انتقال تجربیات شهرسازی و تامین مسکن محرومان

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه شهرسازی فرانسه الگوی بسیاری از کشورها بوده است، گفت:‌ یکی از تجربیات بسیار خوب فرانسوی ها در تامین مسکن محرومان نهادسازی است که البته این موضوع در طرح جامع مسکن پیش بینی شده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، حامد مظاهریان با اشاره به مذاکره با فرانسوی‌ها درباره حوزه های مختلف شهرسازی و طرح مسکن محرومان،‌ به ایلنا گفت: طبق مذاکرات انجام شده قرار است؛ از تجربیات دو کشور در زمینه تهیه طرح های شهری و طرح آمایش سرزمین و تجربه هایی در مورد مسکن محرومان تبادل نظر شود و دو طرف مذاکرات خوبی در این زمینه داشتند.

معاون امور مسکن و ساختمان ادامه داد: فرانسه نمونه جهانی بسیار خوبی در حوزه توجه به مسکن محرومان تلقی می شود و حوزه تجربه چند دهه ای دارد و آزمون و خطاهای متعددی درباره تامین مسکن محرومان داشته است.

وی تاکید کرد: همچنین فرانسه الگوی بسیاری از کشورها در حوزه شهرسازی بوده است و قرار است دو کشور تجربیات خود را در این حوزه‌ها تبادل کنند البته واقعیت این است که هیچ کشوری نمی تواند به طور مستقیم بر فرایندهای یک کشور دیگر تکیه کند.

مظاهریان ادامه داد:‌ موضوعاتی مانند تامین مسکن کم درآمدها و مسکن اجتماعی و مسائل اقتصادی موضوعات لوکال و منطقه ای است اما باید این تجربیات را شنید و برخی از آن‌ها را تطبیق داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به یکی از موفق ترین تجربه های فرانسه در تامین مسکن محرومان گفت:‌ یکی از این تجربیات خوب این کشور نهادسازی است که البته ما هم نهادسازی را در طرح جامع پیش بینی کرده‌ایم .

معاون امور مسکن و ساختمان افزود:‌ در حقیقت فرایند تامین مالی هم از بحث هایی است که احتیاج است درباره آن تبادل نظر شود و دراین حوزه هم باید تجربیات سایر کشورها را دید برای مثال در مورد ساخت مسکن و مکان های قرار گیری و جانمایی ها،‌ پراکندگی ها در سطح شهر و خدماتی که احتیاج دارند و سیستمی که می تواند تضمین کند که چگونه باز پرداخت ها دوباره به چرخه اقتصاد بر گردد برای ساخت و ساز بیشتر باید به الگوهای موفق جهانی رجوع کنیم.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا طرح مسکن مهر و مسکن رایگان در کشورهایی چون فرانسه هم اجرا شده است؟،‌ تاکید کرد:‌ شاید برای گروه خاصی این طرح ها اجرا شود اما ترجیح بر این است از طریق توانمندسازی گروه های کم درآمد مسکن مورد نیاز این گروه تامین شود و نه با دراختیار گذاشتن مسکن رایگان. معتقدم این فرایند توانمندسازی گروه های کم درآمد باید همواره ادامه داشتنه باشد تا چرخه باز تولید و بازسازی مسکن ادامه داشته باشد.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

    نظرات