پنجمین نشست تخصصی و حرفه ای در حوزه ساختمان و شهرسازی راهبر مهندسان ساختمان

پنجمین نشست تخصصی و حرفه ای در حوزه ساختمان و شهرسازی راهبر مهندسان ساختمان

http://www.bananews.ir/به منظور ساماندهی و ایجاد انگیزه و حضور و جلب مشارکت بیشتر فرهیختگان، فن سالاران و استفاده از نیروی عظیم و سرمایه های انسانی متخصص و کارآمد مجموعه ای از مهندسان هفت رشته مرتبط با صنعت ساختمان در کشور با عنوان «جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان» بر آن شده اند تا با برگزاری سلسله نشست های کاربردی، تخصصی و راهبردی، به بررسی ارتباط اقتصاد و فرهنگ با مسائل سازمان نظام مهندسی ساختمان و نقش این دو عامل در پیشرفت های سازمانی بپردازد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، بدون تردید تدوین نقشه راه و چشم انداز های سازمانی باید بر مبنای اندیشه ورزی شخصیت های علمی، اساتید و صاحبنظران انجام شود و راهبر مهندسان ساختمان بر این باور است که موضوعات مهم باید در حلقه های علمی تصمیم سازی شوند تا بتوان به پشتوانه آن، گام مهمی برای اجرایی شدن آنها برداشت.

پس از برگزاری موفق چهار نشست تخصصی با عناوین؛ «ساختار سازمانهای نظام مهندسی ساختمان»، «نوسازی بافتهای فرسوده» و «مجری ذیصلاح» در سال۹۳ و نشست تخصصی «کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفهای» در اردیبهشت ماه سالجاری، برگزاری نشست پنجم با عنوان « برنامههای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در دوره جدید » که در ۸ محور تعیین شده ذیل در شهریورماه۹۴ در تهران برگزار خواهد شد، را به اطلاع برسانیم و به منظور ایجاد فضای تبادل نظر و استماع و بررسی آرای تخصصی و راهبردی، از کلیه اساتید، دانشجویان و تمامی صاحبانظران علم و حرفه در حوزه صنعت ساختمان دعوت می نماییم تا با ارسال یادداشت و مقاله یا ارائه هرگونه رهنمود و همکاری، این مجموعه را درجهت اهداف تعیین شده، همراهی فرمایید. قبلا از همکاری و بذل توجه شما سپاسگزاریم. ضمناً زمان و مکان دقیق نشست متعاقبا اعلام میگردد.

محورهای نشست پنجم:

۱- آسیب شناسی برنامه های مختلف اجرا شده در طول شش دوره فعالیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان

۲- برنامه مشخص سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای ارتقاء اخلاق حرفه ای، دانش فنی و کیفیت کار شاغلان

۳- برنامه مشخص سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای ایجاد نظام ارزشیابی مناسب و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی

۴- برنامه مشخص سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای تحقق مجری ذیصلاح و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی

۵- برنامه مشخص سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای تمرکززدایی سازمانهای مرکزی استانها و افزایش کمی و کیفی دفاترنمایندگی و خدمات آنها

۶- برنامه مشخص سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای یکپارچگی و ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت

۷- برنامه مشخص سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری مناسب خدمات مهندسی

۸- هرگونه برنامه مشخص سازمانهای نظام مهندسی ساختمان طبق وظایف ۱۶گانه مشخص شده در ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

لازم به ذکر است که از نویسندگان یادداشتها و مقالات برتر این نشست با اهدای لوح، تقدیر خواهد شد. همچنین به مقاله برتر این نشست علاوه بر لوح تقدیر، هدیه ۲ میلیون ریالی و به مقالات دوم و سوم، هرکدام هدیه ۱٫۵ میلیون ریالی تعلق خواهد گرفت.
کسب اطلاعات بیشتر در وبسایت: www.Lobe.ir

    نظرات