گزارش وضعیت تهیه طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری همزمان با هفته دولت

گزارش وضعیت تهیه طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری همزمان با هفته دولت

http://www.bananews.ir/طرح بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی ۱۳۸ شهر تاکنون در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تهیه شده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به مناسبت هفته دولت گزارشی از طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری تهیه کرد که به شرح ذیل است:

طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده ۱۱ شهر به مساحت ۴۰۸۰ هکتار که از این بین سه شهر به مساحت ۱۱۰۹ هکتار از محل منابع عمرانی و هشت شهر به مساحت ۲۹۷۱ هکتار از محل منابع غیر عمرانی و مشارکت با شهرداری‌ها تهیه و پس از تصویب در کمیته‌های فنی، در شرف تصویب در کمیسیون ماده ۵ مربوطه است.

طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ۸۶ شهر به مساحت ۱۵۶۹۷ هکتار که از این بین بهسازی بافت‌های ناکارآمد ۵۱ شهر به مساحت ۱۱۲۰۲ هکتار از محل منابع عمرانی و ۳۵ شهر به مساحت ۴۴۹۶ هکتار از محل منابع غیر عمرانی و مشارکت با شهرداری‌ها در دست اقدام است.

همچنین تاکنون طرح بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی ۱۳۸ شهر به مساحت ۳۶۷۶۰ هکتار تهیه و پس از تشریفات قانونی به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است که از این بین ۸۵ شهر به مساحت ۳۰۶۹۴ هکتار از محل منابع عمرانی و تعداد ۵۳ شهر به مساحت ۶۰۶۶ هکتار از محل منابع غیر عمرانی و مشارکت با شهرداری‌ها انجام شده است.

لازم به ذکر است طرح باز آفرینی مراکز محلات تاریخی در شهرهای همدان، گرگان، ساری، بوشهر، نائین، محله سیروس تهران، سبزوار، دیوان دره، دو گنبدان و دیگر شهرهای کشور تهیه شده که در دست اجرا است.

 

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

    نظرات