کاهش متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران نسبت به سال گذشته

کاهش متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران نسبت به سال گذشته

http://www.bananews.ir/بانک مرکزی در گزارشی درباره تحولات بازار مسکن شهر تهران، از کاهش قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irگزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۴ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

در شهریورماه سال ۱۳۹۴ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۵ درصد افزایش و ۲.۰ کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲.۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۶ و ۱۵.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

در شهریورماه سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲/۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱۵/۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در شهریورماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۴/۱ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مزبور در مقایسه با شهریورماه سال ۱۳۹۳ ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریور ماه ساال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳/۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنان مناطق ۲ ،۴ و ۱۵ به ترتیب با سهم ۸/۱ ،۸/۷ و ۶/۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است ۶۷/۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به۱۰ منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۷ ،۱۱ ،۸ ،۱۴ ،۱۰ ،۱۵ ،۲ ،۴ ،۵و ۱۸ بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۲/۹ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن

در شهریورماه سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت یک متر مرباع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹/۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب۱/۵ درصد افزایش و ۲/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۳ (معادل ۴/۹ درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۱۹ (معادل ۷/۱ درصد) تعلق دارد.

در شهریورماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۷/۶ میلیون ریال به منطقه ۳ و کمترین آن با ۲۰/۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در ۶ ماه نخست سال

در ۶ماه اول امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۷۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۳درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این گزارش آماری از تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن، توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی و تحولات اجاره بهای مسکن است نیز آورده شده است.

 

 پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

    نظرات