کارگران امنیت شغلی ندارند

کارگران امنیت شغلی ندارند

http://www.bananews.ir/رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از اینکه حدود ۹۳ درصد کارگران ایرانی امنیت شغلی ندارند، گفت: کارگر و کارفرما باید در یک سنگر قرار گیرند و نباید در تقابل با هم باشند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاولیا علی بیگی در کارگاه آموزشی و تخصصی قراردادهای کار کشورهای جهان، اظهار کرد: از نظر اسلام کار جهاد است و کارگر نیز مجاهد و بر همین اساس رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند کارگر و کارفرما همسنگر هستند.

وی تصریح کرد: متاسفانه حدود ۹۳ درصد از مشاغل کشور قراردادهای موقت شغلی با کارگران امضا شده است یعنی اینکه به نسبت همین رقم در ایران کارگران امینت شغلی ندارند و به کافرمایان می‌گویم که اگر به دنبال افزایش بهره وری هستید باید کارگران را به محیط کار دلبسته کنید.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: کارگر و کارفرما نباید در تقابل با همدیگر باشند، بلکه باید در یک سنگر قرار بگیریم و به این باور برسیم که اگر کارگر نباشد تولید محقق نمی‌شود و تا کارفرما نباشد کار وجود نخواهد داشت.

علی بیگی تصریح کرد: همواره باید بر اساس توسعه همه جانبه حرکت کنیم و آموزش نیروی کار را به عنوان یک اصل مهم در نظر داشته باشم.

وی با بیان اینکه طبق سفارشات دینی امنیت و سلامت دو نعمت بزرگ برای یک جامعه است، یادآور شد: نداشتن امنیت شغلی برای جامعه کارگری موجب آسیب‌های اجتماعی و روانی برای این قشر می‌شود، وقتی انسان این دو نعمت بزرگ را از دست داد باید تمام هستی خود را برای بدست آوردن آن هزینه کند.

 

ایسنا

    نظرات