دخالت دولت در بخش مسکن باید ضابطه مند و اثرگذارانه باشد

دخالت دولت در بخش مسکن باید ضابطه مند و اثرگذارانه باشد

http://www.bananews.ir/نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت از مداخله غوغاسالارانه در بخش مسکن خودداری کند، گفت: این مداخله بیشتر باید اثرگذار و ضابطه مند باشد تا اوضاع مسکن سامان بگیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، ایرج ندیمی درهمین زمینه با تاکید بر اینکه حاکمیت نمی تواند نسبت به آینده مسکن و نیازعمومی به آن بی تفاوت باشد، تصریح کرد: مهمترین مسئله چگونگی دخالت دولت و چگونگی مدیریت تقاضادر این بخش است.

وی افزود: دولت از دخالت های غیرکارشناسانه و غوغاسالارانه که سبب نابسامانی بیشتر در بخش مسکن می شود، خودداری کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربیات و روش های مختلفی که کشورهای جهان در این زمینه اتخاذ کرده و بر مشکلات خود فائق آمده اند، گفت: دولت باید از این تجربیات و روش های موفق جهان استفاده کرده و با انطباق آنها با شرایط کشور راهکار مناسبی برای حل معضلات بخش مسکن اتخاذ کند.

ندیمی با بیان اینکه دولت در زمینه مسکن با توجه به بحث ازدواج و نیازهای جدید به خانه دارشدن باید سیاست گذاری کند، افزود: دولت با تاکید بر پیشگیری از افقی سازی باید به عمودی سازی تشویق کرده و علاوه بر آن یارانه برای سازندگان در نظر گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزایش درآمدهای مردم با هدف تقویت بنیه خرید مسکن توسط آنان را راهکار چندان مطلوبی ندانست و تصریح کرد: تنها راهکار سیاست گذاری صحیح و استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها است که خواهد توانست به رونق این بخش کمک کند.

وی راهکارهای مناسب برای کنترل قیمت بخش مسکن را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: کاهش تقاضا همزمان با افزایش عرضه و مبارزه با تفکر سرمایه انگارانه مسکن با بسط نظام مالیاتی درست از مهمترین راهکارها در این زمینه است.

ندیمی اخذ مالیات از خانه های خالی را نیز برای سامان دادن به تقاضای مسکن مناسب ارزیابی کرد.
یادآور می شود، کارشناسان نبود تعادل بین عرضه وتقاضا را از مهترین عوامل رکود حاکم بر بازار مسکن عنوان کرده اند که اجرای پروژه های بزرگی همچون مسکن مهر نیز این عوامل را تشدید کرده است، هرچند نباید از کاهش چشمگیر رشد جمعیت ومیزان ازدواج در کشور غافل شد.

البته باید به اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای پولی وبانکی کشوربرای خروج بازار مسکن از رکود عمیقش هم اشاره کرد به طوری که تصویب وام های۸۰،۶۰و۴۰ میلیون تومانی از مهم ترین تصمیمات شورای پول واعتبار برای خارج شدن بازار مسکن از رکود بود که این تصمیم هم با تبصره های مختلفی از جمله سپرده گذاری ونرخ بالای سود بانکی همراه بود و همین عوامل سبب شد تا در آغاز اعطای این وام ها استقبال چندانی از آنها نشود، هرچند قضاوت درباره تاثیرگذاری این وام ها بر بازار مسکن بسیار زود به نظر می رسد ولی آمارهای استقبال مردمی از این تسهیلات مسکنی چندان امیدوار کننده نیست.

 

ایرنا

ایرج ندیمی درهمین زمینه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با تاکید بر اینکه حاکمیت نمی تواند نسبت به آینده مسکن و نیازعمومی به آن بی تفاوت باشد، تصریح کرد: مهمترین مسئله چگونگی دخالت دولت و چگونگی مدیریت تقاضادر این بخش است.
وی افزود: دولت از دخالت های غیرکارشناسانه و غوغاسالارانه که سبب نابسامانی بیشتر در بخش مسکن می شود، خودداری کند. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربیات و روش های مختلفی که کشورهای جهان در این زمینه اتخاذ کرده و بر مشکلات خود فائق آمده اند، گفت: دولت باید از این تجربیات و روش های موفق جهان استفاده کرده و با انطباق آنها با شرایط کشور راهکار مناسبی برای حل معضلات بخش مسکن اتخاذ کند.
ندیمی با بیان اینکه دولت در زمینه مسکن با توجه به بحث ازدواج و نیازهای جدید به خانه دارشدن باید سیاست گذاری کند، افزود: دولت با تاکید بر پیشگیری از افقی سازی باید به عمودی سازی تشویق کرده و علاوه بر آن یارانه برای سازندگان در نظر گیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزایش درآمدهای مردم با هدف تقویت بنیه خرید مسکن توسط آنان را راهکار چندان مطلوبی ندانست و تصریح کرد: تنها راهکار سیاست گذاری صحیح و استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها است که خواهد توانست به رونق این بخش کمک کند.
وی راهکارهای مناسب برای کنترل قیمت بخش مسکن را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: کاهش تقاضا همزمان با افزایش عرضه و مبارزه با تفکر سرمایه انگارانه مسکن با بسط نظام مالیاتی درست از مهمترین راهکارها در این زمینه است. 
ندیمی اخذ مالیات از خانه های خالی را نیز برای سامان دادن به تقاضای مسکن مناسب ارزیابی کرد.
یادآور می شود، کارشناسان نبود تعادل بین عرضه وتقاضا را از مهترین عوامل رکود حاکم بر بازار مسکن عنوان کرده اند که اجرای پروژه های بزرگی همچون مسکن مهر نیز این عوامل را تشدید کرده است، هرچند نباید از کاهش چشمگیر رشد جمعیت ومیزان ازدواج در کشور غافل شد.
البته باید به اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای پولی وبانکی کشوربرای خروج بازار مسکن از رکود عمیقش هم اشاره کرد به طوری که تصویب وام های۸۰،۶۰و۴۰ میلیون تومانی از مهم ترین تصمیمات شورای پول واعتبار برای خارج شدن بازار مسکن از رکود بود که این تصمیم هم با تبصره های مختلفی از جمله سپرده گذاری ونرخ بالای سود بانکی همراه بود و همین عوامل سبب شد تا در آغاز اعطای این وام ها استقبال چندانی از آنها نشود، هرچند قضاوت درباره تاثیرگذاری این وام ها بر بازار مسکن بسیار زود به نظر می رسد ولی آمارهای استقبال مردمی از این تسهیلات مسکنی چندان امیدوار کننده نیست.

    نظرات