شهرداری تهران از پایان نامه های دانشگاهی حمایت می کند

شهرداری تهران از پایان نامه های دانشگاهی حمایت می کند

جلسه ارائه نتایج پایان نامه های حوزه آموزش و مشارکت های شهروندی برگزار شد.www.bananews.ir

به گزارش بنا نیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران، در این جلسه پایان نامه ای با عنوان "تدوین اصول پایه شهر آموزش دهنده و ارزیابی معیارهای مرتبط با آن در شهر تهران" مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این باره گفت: براساس سیاست های کلی شهرداری تهران ، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حمایت می کند.

وی افزود: در صورت پذیرفته شدن پایان نامه علاوه بر حمایت مادی سعی می کنیم با برگزاری جلسات نتایج و دستاوردهای تحقیقات دانشجویان با حضور اساتید و کارشناسان مورد بررسی قرار دهیم و هدف از برپایی این جلسات استفاده محققین از نظرات اساتید و کارشناسان حوزه مدیریت اجتماعی و فرهنگی شهر است.

 

    نظرات