نهایی‌شدن مسکن اجتماعی درحال هماهنگی با سیستم بانکی است

نهایی‌شدن مسکن اجتماعی درحال هماهنگی با سیستم بانکی است

http://www.bananews.ir/معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی خبر داد: برنامه مسکن اجتماعی تدوین شده و در مراحل نهایی و هماهنگی با سیستم بانکی (جهت اعطای تسهیلات) و دولت (پرداخت یارانه) برای اجرا قرار داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، حامد مظاهریان اظهار کرد: برخی برنامه‌های طرح جامع مسکن از جمله برنامه مسکن اجتماعی در قالب یک برنامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده و در مراحل نهایی و هماهنگی با سیستم بانکی (جهت اعطای تسهیلات) و دولت (پرداخت یارانه) برای اجرا قرار داد.

وی افزود: با توجه به اینکه کلیه برنامه‌های نهادسازی و عملیاتی طرح بازنگری طرح جامع مسکن در ۷ محور اصلی قابل طبقه‌بندی است، از سوی وزیر راه و شهرسازی پیگیری تحقق برنامه‌های هر یک از این محورها برعهده یکی از سازمان‌های تابعه به عنوان مسئول و برخی از سازمان های دیگر به عنوان همکار، گذاشته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نهاد دبیرخانه راهبردی طرح جامع مسکن نیز تشکیل و مقرر شده است که هر یک از متولیان مذکور با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط ضمن اولویت‌بندی برنامه‌های مربوطه به تدوین فرآیند اجرای برنامه‌ها بپردازند و ضمن هماهنگی با دبیرخانه راهبردی الزامات و قوانین ضروری برای عملیاتی نمودن در قالب محورهای اصلی احصاء و عملیاتی شود.

مظاهریان درباره پیش‌بینی بودجه سال آینده درخصوص بخش‌های کم‌درآمد جامعه اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های مسکن کم درآمدها در قالب برنامه مشترک تأمین مسکن است که با هدف تأمین مسکن ملکی و اجاره‌ای برای اقشار خاص و تحت پوشش نهاد حمایتی و سایر اقشاری که توانایی فراهم نمودن سهم آورده متقاضیان را ندارند، در حال پیگیری است.

به گفته وی، با توجه به محوریت منابع یارانه‌ای و موانع موجود برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به این گروه‌ها، مقرر شده تا برای سال جاری با استفاده از منابع و ظرفیت‌های موجود هریک از نهادها و سازمان‌های متولی کم درآمدها مانند کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی و با تکیه حداقلی به منابع یارانه‌ای، این برنامه تا پایان امسال قابلیت اجرا پیدا کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی تصریح کرد: در سال جاری و در قالب بودجه سال ۱۳۹۴ منبعی برای تحقق این برنامه دیده نشده ولی قطعاً در بودجه‌های سنوات آتی و در قالب برنامه ششم ردیف خاصی برای این موضوع پیش‌بینی و پیشنهاد می‌گرددد. بدیهی است برای تأمین مسکن کم‌درآمدها در قالب مسکن مهر در بودجه سال ۱۳۹۴ و همچنین پیش‌بینی سال ۱۳۹۵ منابع لازم پیشنهاد گردیده است.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که کمبود منابع دولت چه تأثیری در فرایند اجرای طرح جامع مسکن به خصوص در بخش مسکن کم درآمدها دارد، گفت: با توجه به اینکه در قالب طرح جامع مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن از طریق پرداخت تسهیلات یارانه‌ای یا تأسیس صندوق‌هایی که خانوارهای کم درآمد را بانک‌پذیر می‌نماید، عملیاتی خواهد شد، لذا تأمین منابع یارانه‌ای از سوی دولت محترم ضرورت دارد و بدون تخصیص‌ منابع و اعتبارات لازم و کافی امکان تحقق کامل این برنامه‌ها فراهم نیست.

 

ایسنا

    نظرات