پروژه مسکن اجتماعی مشکل زمین ندارد/ کمبود متقاضی در مسکن مهر

پروژه مسکن اجتماعی مشکل زمین ندارد/ کمبود متقاضی در مسکن مهر

http://www.bananews.ir/رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه در همه کشور زمین برای پروژه مسکن اجتماعی اختصاص یافته است، گفت: در شهرهای اطراف تهران با مازاد مسکن مهر روبرو هستیم.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir سید محمد پژمان در خصوص تامین زمین برای پروژه مسکن اجتماعی، به مهر گفت: در تمام شهرها برای مسکن اجتماعی، زمین در اختیار دولت قرار دادیم و این پروژه مشکل تامین زمین ندارد.

وی با بیان اینکه در این پروژه تامین زمین به تنهایی کفایت نمی‌کند، افزود: هزینه‌های آماده سازی و احداث ساختمان بسیار بالا است چرا که مسکن اجتماعی برای افرادی است که توانایی تامین هزینه‌ها را ندارد و باید تمامی این هزینه‌ها از محل کمک‌های دولتی و نهادهای حمایتی باشد.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات ارزان قیمت هم باید در اختیار متقاضیان مسکن اجتماعی قرار گیرد، ادامه داد: پروژه مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد جامعه به اجرا می‌رسد که توانایی پرداخت آورده و بازپرداخت تسهیلات را ندارند.

وی در پاسخ به این پرسش که در استان تهران، چه مقدار زمین به مسکن اجتماعی اختصاص داده شده است، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی مسکن مهر در استان تهران بدون متقاضی است و تعداد زیادی مسکن مهر در شهرهای جدید احداث شده که متقاضی ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست توسعه مسکن در شهر تهران نبوده به همین دلیل مسکن مهر در شهرهای جدید ساخته شد، افزود: به دلیل نبود زیرساخت‌ها در شهرهای جدید استان تهران، پروژه مسکن مهر همه نهادها را درگیر خود کرده است بنابراین فعلا این استان درگیر مسکن مهر است.

پژمان با تاکید بر اینکه در همه شهرهای اطراف تهران مازاد مسکن مهر داریم، ادامه داد: شهرهای جدید اطراف تهران هنوز کشش اجرای پروژه جدید را ندارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال واگذاری واحدهای مسکن مهر در قالب مسکن اجتماعی وجود دارد؟ گفت: واحدهای مسکن مهر از تسهیلات دولتی استفاده می‌کند و بخش دیگری از هزینه ساخت باید توسط خریداران پرداخت شود در حالی که متقاضیان مسکن اجتماعی استطاعت پرداخت آورده را ندارند.

 

 پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

    نظرات