جبران حق مسکن کارگران با افزایش پایه سنوات

جبران حق مسکن کارگران با افزایش پایه سنوات

http://www.bananews.ir/رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بر ضرورت تعیین سرنوشت حق مسکن کارگران تا قبل از جدی شدن جلسات دستمزد سال ۱۳۹۵ تاکید کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، فتح الله بیات اظهار کرد: جبران افزایش حق مسکن کارگران در بسته مزد سال ۱۳۹۵ طرح بدی نیست چون که حق مسکنی که هم اکنون کارگران می‌گیرند بسیار اندک است و در خور این موضوع نیست.

وی افزود: امروز در هیچ کجای مملکت اجاره خانه با مبلغ ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان تامین نمی‌شود ولی همین مبلغ حداقلی هم در فیش حقوقی کارگران رعایت نمی‌شود.

این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، گفت: با گذشت هفت ماه از سال سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران هنوز در ابهام است در حالی که باید هرچه سریعتر نسبت به پرداخت این معوقه اقدام شود و به پای دیگر مطالبات انباشته کارگران گذشته نشود.

بیات در عین حال خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار آیتم حق مسکن کارگران را در افزایش پایه سنوات ببیند تاثیر آن در حقوق و دستمزد بهتر است و در بازنشستگی کارگران تاثیرگذار است.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: این مساله حال و آینده کارگران را در بر می‌گیرد به شرط آنکه به شکل هدفمند و قانونمند انجام شود چرا که ممکن است کارفرمایان به بهانه‌های مختلفی همچون تورم و ناتوانی در پرداخت زیر بار این افزایش نروند.

به اعتقاد وی، موضوع افزایش حق مسکن کارگران باید تا قبل از جدی شدن دستمزد سال ۱۳۹۵ به سرانجام برسد و در قالب مذاکره و کار کارشناسی نتیجه بدهد.

 

ایسنا

    نظرات