راه اندازی کمیته به روز رسانی فهرست بهای راه و باند و راه آهن با حضور دکتر روانشادنیا

راه اندازی کمیته به روز رسانی فهرست بهای راه و باند و راه آهن با حضور دکتر روانشادنیا

http://www.bananews.ir/کمیته به روز رسانی فهرست بهای راه و باند و راه آهن با حضور دکتر روانشادنیا و تعدادی از مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، نمایندگان بخض خصوصی و تعدادی از اساتید دانشگاه راه اندازی شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، با توجه به مشکلات عدیده فهرست بهای کنونی، این حرکت می تواند کمکی به اصلاح وضع موجود باشد.
اعضای این کمیته عبارتند از:

مهندس مصطفوی - رئیس امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دکتر خادمی- معاون محترم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مهندس بلوردی- مدیر کل محترم نگهداری معاونت راه روستایی

مهندس شاملو- معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

دکتر صفارزاده- معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر شیرازیان- رئیس پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مهندس سلطانی- مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی نظامهای حمل و نقل کشور

مهندس مطاعی- مدیر کل نگهداری راه و ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای

مهندس فتح اللهی- رئیس گروه امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دکتر مقدس‌نژاد- عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر

دکتر طباطبایی- عضو هیات علمی دانشگاه شریف

دکتر خاوندی- عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

دکتر روانشادنیا- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

مهندس رودکی- معاون روسازی اداره کل نگهداری راه وابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای

دکتر ریاحی- مدیر کل دفتر فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

دکتر جعفرپور- مدیرکل حمل و نقل سازمان شهرداریهای کشور

مهندس سقندلی- مشاور اجرایی معاونت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

مهندس علیرضایی- عضو کارگروه ارتقای آسفالت، معاونت راه روستایی

دکتر چینی- مشاور روسازی مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

مهندس نعمتی چاری- سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

مهندس اسمعیلی- معاون محترم فنی و نظارت مهندسی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

دکتر امیری- عضو محترم هیات علمی دانشگاه کردستان

مهندس فتوت‌فرد- کارشناس روسازی

مهندس رستمی- کارشناس روسازی

مهندس صارمی‌زاده- رئیس دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرها

مهندس تدین- نماینده سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

مهندس آهکی- مدیر ساخت وتوسعه اداره کل راه وشهرسازی استان کرمانشاه

مهندس صادقیان- مدیر ساخت وتوسعه اداره کل راه وشهرسازی استان یزد

مهندس مسگرپور- دبیر شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور

مهندس پارسا- رئیس انجمن تولید کنندگان آسفالت استان تهران و البرز

مهندس صاحب‌الزمانی- نماینده نظام مهندسی معدن استان تهران

مهندس جودی- نماینده شورای جامعه مهندسان مشاور ایران

مهندس قدوسی- نماینده انجمن شرکتهای راهسازی ایران

مهندس افتخار- دبیر کمیته بتن ۱۴۰۴

مهندس خطیبی- دبیر کمیته ملی رویه های بتنی

مهندس معماریان- رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران

مهندس بهنام- شرکت نفت جی

مهندس خیراندیش- شرکت نفت پاسارگاد

مهندس باقری- مشاور معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

مهندس دزفولیان- مدیر بخش برنامهریزی و توسعه حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر خوش‌کردار- مدیر دفتر تدوین ضوابط و استاندارد

مهندس قدیم- مدیر بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

دکتر منصوریان- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

مهندس شجاعیان- کارشناس بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

مهندس دشتی زند- کارشناس بخش قیر و آسفالت مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

    نظرات