فصلنامه مطالعات معماری ایران

فصلنامه مطالعات معماری ایران

http://www.bananews.ir/در وضعیت امروز معماری ایران، توجه به پیشینه فاخر فرهنگ، تمدن، معماری و هنرهای وابسته به آن در ایران و نیز نقد و تحلیل معماری سده اخیر ایران می‌تواند زمینه‌ای را برای ارتقاء دانش و کیفیت معماری امروز و هویت بخشی به آن فراهم سازد.

 

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، «مطالعات معماری ایران» دوفصلنامه تخصصی علمی ـ ‌پژوهشی دانشگاه کاشان است که در زمینه «پژوهش‌های نظری معماری ایرانی» منتشر می‌شود. هدف نشریه «مطالعات معماری ایران» حمایت از پژوهش‌های حوزه معماری ایران، شناسایی و نشر اهم نتایج آنها در حوزه‌های زیر است:

  • معماری تاریخی ایران، دانش و هنرهای وابسته به آن
  •  معماری اسلامی ایران، دانش و هنرهای وابسته به آن
  •  مبانی نظری معماری ایران
  • و...

[اطلاعات کامل ژورنال]

 

    نظرات