یک و نیم درصد از اعتبارات عمرانی برای تجهیز مدارس ابتدایی اختصاص یافت

یک و نیم درصد از اعتبارات عمرانی برای تجهیز مدارس ابتدایی اختصاص یافت

www.bananews.irتهران- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: یک و نیم درصد از سه درصد اعتبارات عمرانی برای تجیهز مدارس ابتدایی اختصاص یافت.

به گزارش بنا نیوز به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی،'فاطمه قربان' افزود: مدارس ابتدایی با تخصیص اعتبار یادشده به فناوری آی تی مجهز می شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با یادآوری اینکه تجیهز مدارس ابتدایی به آی تی در سطح استان های کشور آغاز شده،گفت: بقیه اعتبارات عمرانی برای تجیهز مدارس ابتدایی تا پایان سال تحصیلی اختصاص خواهد یافت.

قربان توضیح داد: این اعتبار برای تجیهز حدود ۶۰ هزار مدرسه ابتدایی اختصاص یافته است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: از ۱۲ ?درصد اعتبارات عمرانی برای تجهیز مدارس، سه درصد به مدارس ابتدایی، سه درصد راهنمایی، سه درصد متوسطه و سه درصد هنرستان ها اختصاص یافته است.

قربان ادامه داد: از مهر ماه سال تحصیلی تجیهز مدارس ابتدایی به فناوری آی تی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی توضیح داد: تجیهز مدارس ابتدایی به آی تی در برنامه راهبردی معاونت ابتدایی آموزش و پرورش در پنج سال آینده گنجانده شده است.

 

 

    نظرات