سومین تجدید چاپ یک مرجع حقوقی در زمینه مقررات و قرارداد طرح های عمرانی

سومین تجدید چاپ یک مرجع حقوقی در زمینه مقررات و قرارداد طرح های عمرانی

http://www.bananews.ir/کتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی یکساله به چاپ سوم رسید.

 

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبا توجه به مشکلات عدیده طرح های عمرانی، از جمله تأخیرات گسترده، طرح دعاوی و مشکلاتی در حل اختلافات نیاز روزافزونی به منابعی در مورد ساختار اجرای پروژه ها، قوانین و مقررات حاکم، روش های تأمین مالی و روش های پرداخت احساس می شود.

کتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی که به همت دکتر مهدی روانشادنیا تألیف شده، شهریورماه ۱۳۹۳منتشر شد. به دلیل کمیاب شدن کتاب، این کتاب در دی ماه ۱۳۹۳ توسط انتشارات سیمای دانش به چاپ دوم رسید و اخیرا چاپ سوم آن در دسترس علاقمندان دانشگاهی و حرفه ای قرار گرفته است. تجدید چاپ های این کتاب، به جهت تیراژ و زمان کوتاه تجدید چاپ رکوردی در زمینه کتابهای تخصصی به حساب می آید.

این کتاب یک مرجع پایه در زمینه قوانین و مقررات طرح های عمرانی، روشهای قراردادی، تأمین مالی و اجرای طرح ها است و قابل استفاده مدیران، مهندسان حرفه ای و محققان در زمینه مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی است. در متن این کتاب، به جایگاه عوامل اجرایی و ذینفعان طرح ها، نظام تعریف طرح و روش های جدید اجرای پروژه مانند روشهای دگر اجرای BOT و بیع متقابل و یا مشارکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب انواع PPP مورد بحث قرار گرفته است.

فصل های این کتاب عبارتند از:

فصل اول: نگاهی تحلیلی به طرح های عمرانی

فصل دوم: بسترها و ساختار اجرایی شکل گیری طرح های عمرانی

فصل سوم: جایگاه طرح های عمرانی در قوانین و برنامه های کلان کشور

فصل چهارم: طرح های عمرانی در برنامه های توسعه و بودجه سنواتی

فصل پنجم : مراحل امکان سنجی، تأمین مالی و فرآیندهای شروع طرح ها

فصل ششم : روش های تأمین منابع مالی

فصل هفتم : ساختارهای اجرایی پروژه های عمرانی

فصل هشتم: روش های برآورد، محاسبه صورت وضعیت و پرداخت در پروژه ها

فصل نهم: نظام تشخیص صلاحیت عوامل اجرای طرح ها

فصل دهم: مناقصه و ضوابط برگزاری آن

فصل یازدهم: مناقصه از دیدگاه مناقصه گر

فصل دوازدهم: عقد قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان

این کتاب، قصد دارد تا با نگاهی نقادانه به موضوعات، ضمن بررسی اصول و مبانی کلی حاکم برنظام فنی و اجرایی، دستگاههای اجرایی عمده، دستگاههای نظارتی، قوانین مهم کشور (همچون قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و...) را مورد بررسی قرار می دهند. کتاب با برخی مقایسه های تطبیقی با سایر کشورهای دنیا، راهکارهایی برای بهبود وضعیت شبکه طرح های عمرانی کشور ارائه می دهند.

تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی، روند برگزاری مناقصات، ارجاع کار و نحوه عقد و مدیریت قراردادها از جمله موارد مورد بحث در این کتاب است. همچنین، ابهام در اختیارات و وظایف کارفرما و پیمانکار، بروز دعاوی متعدد، مشکلات محاسبه فهرست بهایی، مسائل محاسبه تأخیرات مجاز و غیر مجاز، برخی عدم شفافیت ها در شرایط تعلیق، خاتمه و فسخ پیمانها در فصل آخر کتاب مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش از کتاب شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک مقایسه شده اند و راهکارهایی برای بهبود وضع موجود ارائه شده است.

    نظرات